Chi tiết tin

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ công văn số 355/PGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2020 của Phòng GD&ĐT Nam Trà My về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021. Trường PTDTBT THCS Trà Cang đã nỗ lực phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong năm học 2020-2021 với những kết quả đạt được như sau:Quý thầy, cô bấm vào đây để tải về: 
bao_cao tổng ket truong _20-21.docx

PHÒNG GDĐT NAM TRÀ MY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số:    /BC-THCSTC

Trà Cang, ngày      tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

A. Phần thứ nhất

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021

Căn cứ công văn số 355/PGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2020 của Phòng GD&ĐT Nam Trà My về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021.

Trường  PTDTBT THCS Trà Cang đã nỗ lực phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong năm học 2020-2021 với những kết quả đạt được như sau:

I. Điều kiện tự nhiên và thuận lợi, khó khăn:

1. Điều kiện tự nhiên: Trà Cang là xã vùng cao của huyện Nam Trà My cách trung tâm Takpỏ 16 km về hướng Tây Nam, có tổng diện tích tự nhiên là 11.562,54 ha. Toàn xã có 5 thôn với với 38 nóc. Địa hình chủ yếu là đồi dốc hết sức phức tạp, chia cắt mạnh tạo thành nhiều sống, suối. Đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo trên 59 % (thống kê năm 2019). Hiện nay trên địa bàn toàn xã Trà Cang có 3 đơn vị trường học là trường Mẫu giáo Trà Cang, Tiểu học Trà Cang, PTDTBT THCS Trà Cang.

2. Thuận lợi:

- Trường PTDTBT THCS Trà Cang luôn được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương, nhất là Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Trà My trong công tác lãnh chỉ đạo về chuyên môn. Bên cạnh đó UBND huyện hết sức quan tâm đầu tư cho trường về cơ sở vật chất để đạt chuẩn Quốc gia.

- Nguồn nhân lực của Nhà trường phát triển khá tốt, số lượng giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn chiếm tỷ lệ 95%.

- Đa số cán bộ, giáo viên của trường đều thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhiệt tình  trong giảng dạy, trong công tác quản lý nhà trường.

- Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ giáo viên, công tác đầu tư về chiều sâu chất lượng các cuộc thi của học sinh được nhà trường thường xuyên chú trọng.

- Phần lớn học sinh trong nhà trường là học sinh bán trú, chính điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc học sinh ăn ở và học tập tại trường, có điều kiện học tập tốt hơn nhất là phụ đạo, bồi dưỡng học sinh vào ban đêm.

3. Khó khăn:

- Phần lớn do gia đình học sinh thuộc hộ nghèo, sự quan tâm của phụ huynh đến việc học tập của con em mình chưa cao nên việc phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh đôi lúc gặp khó khăn.

- Một số học sinh thiếu động cơ học tập, chưa có ý thức chấp hành kỉ luật, ham chơi, tính tự phát cao, thường xuyên vắng học và bỏ học giữa chừng.

          - Tỉ lệ học sinh trong các buổi học trái buổi vắng nhiều hơn các buổi học chính khóa.

          - Tình trạng giáo viên không cân đối giữa hai tổ chuyên môn, giáo viên dạy trái chuyên ngành vẫn còn nhiều. Việc hợp đồng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế của huyện gặp nhiều khó khăn nhất là giáo viên có chất lượng.

II. Số lượng trường lớp, số học sinh và đội ngũ, công tác trường chuẩn, phổ cập GD, dạy 2 buổi/ngày:

1. Quy mô phát triển trường, lớp, học sinh, giáo viên.

- Tổng số lớp: 9 lớp.

- Tổng số giáo viên, học sinh:

+ Tổng số giáo viên: 21 giáo viên tăng 03 giáo viên so với năm học trước.

+ Tổng số học sinh đến cuối năm học : 326.

- Tỉ lệ học sinh bỏ học: 0%

- Tổng số lớp dạy 2 buổi/ ngày: Chưa tổ chức dạy 02 buổi/ ngày.

- Kèm theo số liệu cuối năm. (Có biểu mẫu đính kèm)

2. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Ưu điểm:

Trường PTDTBT THCS Trà Cang đã được công nhận kiểm định chất lượng Cấp độ 2 theo Quyết định số 815/QĐ-SGDĐT ngày 10/6/2020 và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 816/QĐ-SGDĐT ngày 10/6/2020.

Ngoài ra nhà trường đã và đang tham mưu các cấp có thẩm quyền để xây dựng thêm cơ sở vật chất nhà trường và đầu tư mạnh về các hạng mục quy định để xây dựng trường đạt chuẩn mức 2 Quốc gia tới năm 2024.

Việc cải tạo cảnh quan sư phạm trường luôn được lãnh đạo nhà trường quan tâm theo hướng “xanh-sạch-đẹp và an toàn”.

- Hạn chế:

+ Tình hình đội ngũ chưa đảm bảo.      

- Nguyên nhân của hạn chế:

Do giáo viên và nhân viên đã luân chuyển đầu năm học nhưng vẫn chưa được cấp trên bổ sung đủ quy định.

3. Công tác phổ cập giáo dục.

3.1 Chỉ đạo duy trì kết quả và nâng cao tỉ lệ, chất lượng Phổ cập giáo dục THCS.

- Tham mưu với Đảng Uỷ, UBND, Hội đồng Giáo dục xã triển khai, thực hiện tốt công tác Phổ cập giáo dục, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục; tuyên truyền vận động cá bộ, giáo viên, quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về việc học tập văn hoá và công tác Phổ cập giáo dục.

- Tham mưu với Hội đồng Giáo dục xã thành lập Ban vận động học sinh ở từng điểm thôn nóc thành phần gồm: Giáo viên, Tổ trưởng tổ sản xuất, hội phụ nữ, đoàn thanh niên…Ban vận động học sinh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động, mỗi tháng họp một lần để nắm bắt tình hình cũng như giải quyết những vấn đề đột xuất, từng quý phải tiền hành họp để đánh giá, rút kinh nghiệm .

- Tăng cường công tác Hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi bổ ích cho học sinh đặc biệt là những học sinh đầu cấp.

- Làm tốt công tác phối kết hợp với các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn xã để khai một cách đồng bộ và có hiệụ quả việc vận động và duy trì sĩ số học sinh. Hạn chế tối đa việc bỏ học nửa chừng và nạn tảo hôn.

- Tiến hành rà soát; phân loại học sinh yếu kém, có kế hoạch phân công cho những giáo viên có kinh nghiệm phụ đạo nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Đưa việc vận động và duy trì sĩ số học sinh vào công tác thi đua của mỗi GV.Đẩy mạnh phong trào “Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm” trong mỗi CBGV. 

3.2 Kết quả: Xã Trà Cang đạt Phổ cập GD THCS mức 2 năm 2020.

4. Công tác tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Chưa tiến hành dạy học 2 buổi/ ngày do chưa đáp ứng được điều kiện dạy học, chế độ chi trả cho giáo viên... Trường sẽ tổ chức giảng dạy khi đủ điều kiện. Trường chỉ đạo dạy học phụ đạo 2 môn Ngữ Văn và Toán phù hợp với trình độ điều kiện thực tế của học sinh tại địa phương, dạy học bộ môn Tin học từ khối 6 đến khối 9.

   III. Kết quả chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ giáo dục; hiệu quả công tác quản lý.

1. Tình hình và kết quả công tác chỉ đạo, tổ chức và quản lý hoạt động chuyên môn theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

1.1.Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Công văn số 1748/SGDĐT-GDTrH ngày 02/11/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 và công văn số 355/PGDĐT-THCS ngày 17/9/2020 của Phòng GD&ĐT Nam Trà My về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021;

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn giáo viên về hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học;

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

 - Thực hiện kế hoạch giáo dục đúng theo biên chế năm học của cấp THCS theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Kế hoạch giảng dạy bộ môn được xây dựng theo từng khối lớp ở tất cả các bộ môn theo công văn 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS,THPT.

- Thực hiện đúng theo chương trình SGK mới cấp THCS, giảm tải chương trình của Bộ Giáo dục.

- Thực hiện dạy chương trình theo 33 tuần và soạn tài liệu để học sinh tự học nội dung tuần 34,35 theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

- Dạy đủ các môn theo quy định của Bộ GD&ĐT.

-  Việc đánh giá học sinh được thực hiện theo thông tư 58 và thông tư 26 của Bộ GD&ĐT. Tổ chức ra đề kiểm tra giữa kì, cuối kì đều phải bảng đặc tả, có ma trận theo quy định theo công văn 8773 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đánh giá các tiết dạy của giáo viên theo công văn 1515 của Sở GD&ĐT Quảng Nam.

- Các chủ đề dạy học thực hiện đảm bảo theo 5 bước và nội dung hướng dẫn của theo công văn 5555/BGDĐT năm 2014 của Bộ GD&ĐT.

1.2. Tình hình và kết quả đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; các mô hình tổ chức các hoạt động giáo dục sáng tạo của đơn vị.

- 100% các đồng chí giáo viên tích cực đổi mới hình thức và nội dung kiểm tra đánh giá. Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực của học sinh; qua kiểm tra đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em.

- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng học sinh theo theo định hướng phát triển năng lực. Đảm bảo đủ số lượng các bài kiểm tra định kỳ, đúng thời gian quy định, tăng cường kiểm tra đột xuất. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận với 4 mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao. Duyệt đề đáp án trước khi kiểm tra. Chấm chữa bài, trả bài nghiêm túc, đúng quy chế. Các bài kiểm tra phải ghi cụ thể, gọn rõ điểm số và lời nhận xét đánh giá ưu điểm và hạn chế trong bài làm của học sinh.

- Thông qua tổ chức các hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn, tăng cường hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các môn học.

1.3. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông và công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, có số liệu và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS hàng năm không vào THPT; các biện pháp hướng nghiệp, phân luồng đã triển khai thực hiện và hiệu quả:

Hoạt động hướng nghiệp đang xây dựng kế hoạch và đưa vào giảng dạy ở học kì II theo quy định ở khối 9 với  số tiết đảm bảo theo quy định trong năm học.

Nhà trường đang triển khai về tác tuyên truyền về công tác phân luồng hướng nghiệp học sinh lớp 9 sau khi tốt nghiệp THCS, định hướng cho các em chọn trường, chọn nghề.

1.4. Kết quả hoạt động dạy học ngoại ngữ

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của công văn 1039/SGDĐT-GDTrH ngày 22/7/2016 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2016-2017 với việc thực hiện các kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Tỉ lệ giáo viên đạt chuẩn năng lực ngôn ngữ: 2/2 giáo viên đạt chuẩn B2 Tiếng Anh.

Trường đã được cấp trên đầu tư trang thiết bị cho việc nghe nhìn của học sinh trong dạy học môn Tiếng Anh với việc bố trí 01 phòng nghe-nhìn, được cấp trên cấp 01 bảng tương tác và các thiết bị phục vụ cho việc nghe, nhìn trong môn Tiếng Anh.

1.5. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống của giáo viên, học sinh; khắc phục tình trạng bạo lực học đường và các hiện tượng tiêu cực khác.

Nhà trường luôn chú trọng và làm tốt công tác phổ biến, giáo dục đạo đức, pháp luật, kỷ luật, kỷ cương trường học; công tác giáo dục thể chất, kỹ năng sống cho các em học sinh. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với các lực lượng tham gia giáo dục đạo đức, pháp luật, kỷ luật, kỷ cương trường học. Hiệu trưởng trực tiếp “lên kế hoạch – tổ chức chỉ đạo thực hiện - giám sát kiểm tra- xử lý kết quả “ ; GVCN truyền đạt đến từng học sinh tất cả những quy định của Nhà trường về tiêu chuẩn đánh gía, những điều cấm, những điều nên làm và những tác hại khi vi phạm kỷ luật. Thiết lập các kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Kiểm tra thường xuyên, liên tục theo định kỳ và đột xuất, qua nhiều kênh thông tin như Đoàn thanh niên, giáo viên chủ nhiệm,... nhằm mục đích: Đánh gía đúng, kịp thời biểu dương, khen thưởng khuyến khích học sinh phấn đấu vươn lên; đồng thời ngăn chặn, phê bình những sai trái - vi phạm; thúc đẩy sự  tự giác thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục và bảo vệ môi trường (ở các bộ môn: Văn, Sử, Địa, GD, Lý, Sinh, Công nghệ và HĐNGLL), tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (ở các bộ môn Văn, Sử , GDCD, Âm nhạc, Mỹ thuật và HĐNGLL). Và triển khai việc giảng dạy lồng ghép Quốc phòng- an ninh trong trường THCS theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT đối với  các môn: Ngữ văn, GDCD, Mĩ thuật, Âm nhạc, Địa lí đảm bảo. Dạy sát đối tượng học sinh, coi trọng bồi dưỡng học sinh khá giỏi và giúp đỡ học sinh học lực yếu kém.

Công tác giáo dục  kỹ năng sống cũng được nhà trường quan tâm. Thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác giáo cụ thể chất, thẩm mỹ đổi với học sinh trong trường học. Tăng cường công tác giáo dục thể chất, thẩm mỹ, giáo dục kĩ năng sống thông qua các môn học và các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục NGLL để học sinh có thể thích ứng với những hoàn cảnh, tình huống và điều kiện khác nhau của đời sống xã hội. Đưa giáo dục kỹ năng sống vào hoạt động sinh hoạt chủ nhiệm. Tự  khám phá bản thân - Tính năng động - Kỹ năng giải quyết vấn đề - Khả  năng phản hồi tích cực.

Nhà trường đã ngăn chặn kịp thời những học sinh gây gỗ, đánh nhau. Nạn bạo lực học đường trong nhà trường cơ bản đã được chấm dứt.

1.6. Công tác giáo dục thể chất

Việc giảng dạy môn học thể dục trong nhà trường thực hiện đúng qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy theo sự thống nhất của tổ chuyên môn và lãnh đạo trường, không dồn ghép, cắt xén chương trình. Học sinh nhìn chung tích cực tập luyện, có thể lực khá tốt. Trường đã xây dựng kế hoạch chọn lựa vận động viên ngay từ đầu năm học để tập luyện và thành lập các câu lạc bộ về thể dục thể thao. Ngoài ra việc tập thể dục giữa giờ trong các buổi học cũng được tiến hành thường xuyên. Trường đã ra mắt câu lạc bộ võ cổ truyền, đặc biệt đội hình võ cổ truyền của nhà trường đạt giải ba trong Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh. Tổ chức giải thể thao cấp trường cho học sinh với các môn: Đồng diễn võ cổ truyền, bóng chuyền, bóng đá, chạy ngắn. Tổ chức thành công giải cờ vua học sinh năm học 2020 – 2021.

2. Công tác đổi mới quản lý chuyên môn và tổ chức các hoạt động giáo dục

2.1. Đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ cho các đơn vị;

- Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh được thực hiện đúng theo thông tư 58 và thông tư 26 của Bộ GD&ĐT, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đánh giá học sinh bằng nhiều hình thức như đánh giá điểm, đánh giá bằng nhận xét, đánh giá kết hợp giữa lí thuyết và thực hành; đánh giá xếp loại học sinh đúng theo quy định.Tổ chức ra đề kiểm tra giữa kì và cuối kì  đều phải có ma trận theo quy định theo công văn 8773 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức phân công giảng dạy đúng theo chuyên môn, chuyên ngành của giáo viên.Tổ chức việc theo dõi và chấm công lao động của giáo viên đúng theo quy định.

- Tổ chức thiết lập và thực hiện hồ sơ sổ sách theo đúng quy định, sử dụng và bảo quản các loại hồ sơ sổ sách đảm bảo.

-  100 % cán bộ giáo viên được triệu tập tham gia tạp huấn, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng GD&ĐT tổ chức và trên hệ thống LMS về chương trình GDPT năm 2018.

-  Giáo viên tích cực tham gia các hoạt động của các nhóm chuyên môn của phòng GD.

- Chỉ đạo cho các tổ chuyên môn thường xuyên dự giờ, góp ý cho các thành viên trong tổ theo đúng qui định.

- Về thao giảng: mỗi giáo viên thực hiện 1 tiết/ học kì. Qua thao giảng giáo viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Đặc biệt là tìm những biện pháp phát huy được tính tích cực của học sinh theo mẫu đánh giá của công văn 1515 của Sở GD&ĐT Quảng Nam.

- Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo định kì. Tổ chuyên môn sinh hoạt 2 lần/ 1 tháng. Trong đó chú trọng sâu vào việc nâng cao chất lượng dạy và học ở từng bộ môn.

2.2. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, vệ sinh, có tính tham gia và dân chủ: đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn; sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học; công tác bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên.

+ Với phương châm “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” , “xây dựng trường học hạnh phúc” nhà trường luôn quan tâm đến việc giảng dạy trên lớp nhất là việc thân thiện giữa giáo viên và học sinh. Các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn luôn lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng của học sinh. Tạo bầu không khí thân thiện dân chủ trong lớp học.

+ Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch và thành lập các ban chỉ đạo về an ninh trật tự, an toàn trường học. Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ  Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiên, phòng chống bạo lực học đường. Bảo đảm an ninh trật tự; an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích; an toàn, phòng, chống cháy, nổ; an toàn phòng, chống thảm họa, thiên tai.

+ Lãnh đạo nhà trường luôn chú trọng đến khâu vệ sinh, cảnh quan trường lớp để ngôi trường thật sự: xanh-sạch-đẹp. Ngoài việc trực nhật lớp, các lớp còn thực hiện việc trực nhật dọn vệ sinh, xây dựng cảnh quan, khuôn viên nhà trường. Đặc biệt nhà trường luôn tuyên truyền đến học sinh việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh trường lớp.

- Ưu điểm:

          + Trường lớp khang trang, sạch đẹp, không gian thoáng mát.

          + Nhà trường đã ngăn ngừa được bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội.

          + Công tác tổ chức ăn ở cho học sinh bán trú của nhà trường được quản lí tốt nhất là vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hạn chế:

          + Trường thiếu nhân viên chuyên ngành làm công tác y tế nên công tác tuyên truyền, chăm sóc và sơ cứu đối với những trường hợp học sinh đau ốm còn gặp nhiều khó khăn.

Các tổ chuyên môn trong nội dung sinh hoạt tổ đều đưa nội dung giảng dạy theo hướng nghiên cứu bài học, nhất là góp ý xây dựng các tiết dạy theo hướng này để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

 Công tác bồi dưỡng cho giáo viên được nhà trường quan tâm hàng đầu. Ngoài việc giáo viên thực hiện các nội dung tự bồi dưỡng theo quy định của bồi dưỡng thường xuyên, nhà trường còn tổ chức các buổi tập huấn chuyên môn như: tập huấn dạy học theo hướng nghiên cứu bài học, quy trình và nội dung thực hiện chuyên đề theo chủ đề dạy học...

2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.

- Nhà trường đã sử dụng hệ thống quản lí nhà trường trên hệ thống vnedu.vn.

- Trường đã tập huấn công nghệ thông tin cho giáo viên như tập huấn kĩ năng thiết kế bài giảng e Learning. Các thông tin nhà trường đều đưa lên cổng thông tin của nhà trường tại Wed side: http://c2tracang.pgdnamtramy.edu.vn/. Việc giảng dạy các tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin được các tổ chuyên môn triển khai đồng bộ. Mỗi giáo viên trong học kì đăng kí và giảng dạy ít nhất 2 tiết có sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tổ chức mở chuyên đề theo công văn 5555 năm 2014 của Bộ GD&ĐT. Trong đó chú trọng xây dựng chuyên đề theo kiểu liên môn, liên bài; chú trọng đến phát triển năng lực người học. Trong học kì đã tổ chức được 4 chuyên đề cấp tổ gồm: 2 chuyên đề của tổ Tự nhiên ở các môn Vật lí, Toán học; 2 chuyên đề ở tổ Khoa học-Xã hội ở các môn: Địa lý, liên môn Ngữ Văn-GDCD.

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm và đầu tư đúng mức.Việc giảng dạy giáo án trình chiếu, giáo án điện tử được giáo viên thường xuyên giảng dạy trong các tiết học.

2.4. Đổi mới cách đánh giá giáo viên, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, các cuộc thi đối với giáo viên.

- Việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp được theo Thông tư số 20/2019/TT-BGD-ĐT ngày 22/8//2019 về việc Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

 - Việc đánh giá các tiết dạy của giáo viên theo công văn 1515 của Sở GD&ĐT Quảng Nam.

- Công tác tổ chức thi giáo viên giỏi dạy giỏi theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được trường hết sức chú trọng. Trường đã tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp trường cho  10/10 giáo viên đủ điều kiện tham gia đạt tỉ lệ  100 % trên tổng số giáo viên. Và có 10 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường đạt tỉ lệ 100%. Qua hội thi giúp giáo viên nắm vững về lí thuyết và tăng cường khả năng thực hành. Đồng thời qua đây cũng tuyên dương những cá nhân có thành tích xuất sắc.

2.5. Đổi mới tổ chức và tham gia các cuộc thi đối với học sinh

- Trong năm học nhà trường đã tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp trường. Nhìn chung các cuộc thi đã đánh giá được chất lượng và năng lực thực sự của các em. Qua đó tiếp tục bồi dưỡng để tham gia các cuộc thi do Phòng GD tổ chức.

- Tổ chức thi đấu cờ vua cấp trường.

- Tổ chức giải thể thao học sinh cấp trường.

- Hai em học sinh Cao Thị Mỹ Linh và Nguyễn Đình Nguyệt, tham gia cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2020 -2021, đạt được giải ba.

- Đội võ cổ truyền đạt giải ba tại Hội khỏe phù Đồng tỉnh Quảng Nam năm học 2020 – 2021.

- Học sinh nhà trường tham gia trong đội thi kéo co của huyện đạt giải nhì trong tại Hội khỏe phù Đồng tỉnh Quảng Nam năm học 2020 – 2021.

- Bồi dưỡng cho học sinh tham gia Cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, em Nguyễn Thành Nghĩa đạt giải khuyến khích môn Lịch sử.

- Bồi dưỡng cho học sinh tham gia Cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện, em Nguyễn Thành Nghĩa đạt giải khuyến khích môn Lịch sử.

- Bồi dưỡng học sinh tham gia Cuộc thi OTE cấp huyện đạt: 01 giải ba đồng đội và 02 em học sinh Hồ Thị Bảo Danh, Trần Thị Yến Linh đạt 02 giải khuyến khích.

- Bồi dưỡng cho học sinh tham gia cuộc thi TNTH đạt 02 giải khuyến khích.

2.6. Quản lý dạy thêm học thêm; chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; khắc phục tình trạng lạm thu.

- Thực hiện việc dạy thêm, học thêm đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Quảng Nam. Trong nhà trường không có tình trạng giáo viên dạy thêm không đúng quy định.

- Việc thực hiện hồ sơ sổ sách: Thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 7/1/2014 về chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ sổ sách trong trường học; công văn 355/PGDĐT-THCS về hướng dẫn thực hiện các loại hồ sơ, sổ sách của tổ chuyên môn và giáo viên từ năm học 2020-2021 của Phòng GD&ĐT Nam Trà My ...

          2.7. Công tác tổ chức kiểm tra

          - Công tác chuẩn bị :

Hướng dẫn đề cương, ma trận ôn tập; việc ra đề kiểm tra của những môn do trường ra đề đảm bảo theo tinh thần chỉ đạo của phòng giáo dục. Công tác duyệt đề, sao in đề đảm bảo đúng tiến độ và có tính bảo mật cao.

Cơ sở vật chất phục vụ kiểm tra: Đảm bảo về bàn ghế, khoảng cách về vị trí chỗ ngồi, chất lượng ánh sáng  trong các phòng, niêm yết đúng tên tuổi học sinh ở các phòng thi.

- Công tác tổ chức kiểm tra: Công tác bảo quản và bảo mật đề thi được thực hiện đảm bảo. Mở đề thi đúng thời gian quy định ở các bộ môn; bố trí các phòng thi không quá 31 thí sinh/phòng; tổ chức phân công và giáo viên coi thi nghiêm túc; phát đề chẵn, lẻ đúng quy định…

2.8. Kết quả các nhiệm vụ khác

Tổ chức giảng dạy về trồng cây dược liệu cho học sinh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và Phòng GD&ĐT huyện và kết thúc trong học kì I.

Việc giảng dạy chương trình địa phương: Từ khối 6 cho đến khối 9, học sinh được học Văn học địa phương theo đúng chương trình của Sở GDĐT qui định.

Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém. Ngay từ đầu tháng 9 của năm học nhà trường đã tiến hành khảo sát chất lượng, lập danh sách học sinh yếu kém và lên kế hoạch dạy học phụ đạo cho học sinh khối 6,7,8,9. Số lớp có học sinh cần phụ đạo 02 lớp với tổng số học sinh 40 em. Tiến hành giảng dạy chủ yếu ở hai môn Ngữ Văn và môn Toán. Phân công giáo viên trực tiếp giảng dạy các lớp phụ đạo vào các buổi tối trong tuần. Đối với công tác học sinh giỏi nhà trường thành lập đội tuyển học sinh giỏi ở các khối 8,9 ở các môn do Phòng GD&ĐT tổ chức thi. Phân công cụ thể giáo viên bồi dưỡng từ 1 tiết /tuần.

3. Công tác tăng cường cơ sở vật chất.

Trường PTDTBT THCS Trà Cang được UBND huyện quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về mọi mặt đáp ứng yêu cầu của trường chuẩn Quốc gia mức 1.

Việc xây dựng cơ sở vật chất được triển khai đồng bộ...Thư viện trường được Sở GDĐT quảng Nam công nhận thư viện đạt chuẩn, các phòng thực hành bộ môn cơ bản đáp ứng được yêu cầu học tập của học sinh.

- Các điều kiện phục vụ cho học sinh cũng được quan tâm đầu tư: Sách giáo khoa: Đảm bảo cho học sinh học tập, bình quân 1 học sinh 1 bộ. Máy vi tính: 22 bộ phục vụ cho việc giảng dạy và thực hành Tin học. Trong năm học trường đã được cấp trên đầu tư trang thiết bị cho việc nghe nhìn của học sinh trong dạy học môn Tiếng Anh với việc bố trí 01 phòng nghe-nhìn, được cấp trên cấp 01 bảng tương tác và các thiết bị phục vụ cho việc nghe, nhìn trong môn Tiếng Anh.

4. Các công tác khác:

4.1 Công tác kiểm tra.

Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Nam Trà My về công tác thanh tra nội bộ trường học. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch cho cả học kì I, từng tháng; ra quyết định thành lập Ban thanh tra nội bộ nhà trường.

Ban thanh tra nội bộ nhà trường đã tiến hành thanh tra với kết quả như sau:

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên xếp loại như sau:

+ Kiểm tra toàn diện: 06 giáo viên, trong đó: xếp loại tốt: 5 giáo viên, khá: 01 giáo viên.

 + Kiểm tra chuyên đề: 07 giáo viên, trong đó:

Kiểm tra công tác giảng dạy: 07 giáo viên (4 tốt, 3 khá)

Kiểm tra hồ sơ sổ sách: 04 giáo viên; (4 tốt)

Kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học: 02 giáo viên (xếp loại tốt)

- Kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn: 01 lần/tổ xếp loại: 02 khá .

- Tiến hành kiểm tra lớp và học sinh: 01 lần.

- Kiểm tra công tác quản lí của người đứng đầu đơn vị: 01 lần.

- Kiểm tra công tác quản lí học sinh bán trú: 01 lần.

- Kiểm tra công tác thư viện, thiết bị, y tế: 01 lần.

- Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư. Hành chính: 01 lần.

- Kiểm tra tài chính, tài sản, kế toán: 01 lần.

4.2 Công tác Đội, phong trào thiếu nhi và HĐNGLL.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng của dân tộc, quê hương, luôn được liên đội đặt lên hàng đầu. Nhân các ngày lễ lớn như : Ngày Quốc khánh nước cộng hoà XHCN Việt Nam 2/9, ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12, …

- Tổ chức các cuộc thi như: Hội thi “Nét đẹp thầy trò” chào mừng 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội thi “Trang trí cây mai, cây đào” nhân dịp đón Tết Tân Sửu. Liên đội còn tổ chức các hội thi để các em vui chơi như hội thi cờ vua cấp trường. Đặc biệt vào tối chủ nhật hằng tuần Ban HĐNGLL tổ chức cho các em vui chơi giải trí bằng các trò chơi tập thể, hát cho nhau nghe và múa những bài múa hát tập thể đã thu hút các em đến trường, đến lớp đông đảo và đầy đủ. Qua đây các câu lạc bộ về văn nghệ, thể dục thể thao cũng được thành lập và sinh hoạt đều đặn.

- Tiếp tục thực hiện phong trào “Thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, “Trường em xanh-sạch-đẹp”, với các hoạt động  tiêu biểu như:

Mỗi tháng liên đội tổ chức 2 buổi lao động làm sạch cảnh quan sân trường; quét dọn sân trường, lớp học, nhà vệ sinh; trang trí các phòng học , “ chăm sóc cây xanh”. Trong học kỳ Liên đội đã chăm sóc toàn bộ cây xanh trong khuôn viên trường.

- Các hoạt động giáo dục truyền thống cho đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi học sinh. Liên Đội trường tổ chức đợt viếng hương nghĩa trang liệt sĩ huyện Nam Trà My,  thăm khu căn cứ Nước Là…

        - Các hoạt động phong trào đã tổ chức thực hiện trong năm học. Tổ chức lao động dọn vệ sinh xung quanh cơ quan, trồng sưa tạo bóng mát, làm các vườn rau, vườn cây dược liệu trong nhà trường,..

- Tiếp tục đưa nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực thành các hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Tổ chức cho học sinh trực nhật lớp, chăm sóc cây xanh, khuôn viên, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, phòng học, khu ở nội trú học sinh xanh - sạch - đẹp - thân thiện - văn minh; tổ chức cho học sinh thường xuyên tham gia các hoạt động lao động tập thể phù hợp với từng lứa tuổi và điều kiện của từng địa phương nhằm hình thành ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục tình yêu lao động, chia sẻ vì cộng đồng.

4.3 Công tác xã hội hóa giáo dục.

- Tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước với nhân dân, phụ huynh học sinh về chủ trương xã hội hoá giáo dục.

       - Từ đầu năm học, nhà trường phối hợp phụ huynh học sinh thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh, xây dựng kế hoạch, tạo điều kiện cho Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động và tham gia một số hoạt động của nhà trường, đóng góp cho công tác giáo dục. Bên cạnh đó, nhà trường còn thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền đến nhân dân tại địa phương, các tổ chức về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước liên quan đến lĩnh vực công tác của nhà trường, tuyên truyền các biện pháp, chủ trương của ngành giáo dục, công tác phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục và xã hội hóa.

- Tích cực liên hệ và tiếp nhận các đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm theo quy định đã hỗ trợ học sinh để từ đó khắc phục những khó khăn của học sinh để học sinh phần nào đó để các em yên tâm đến lớp hơn.

4.4 Công tác chăm lo cho học sinh bán trú:

Nhà trường thực hiện rà soát các đối tượng thuộc diện học sinh bán trú, xây dựng kế hoạch xét duyệt theo đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh Quảng Nam, các văn bản hướng dẫn của UBND huyện Nam Trà My, Phòng GD&ĐT Nam Trà My, …

Tổ chức tham mưu cho UBND xã lập danh sách Hội đồng xét duyệt học sinh bán trú và đề nghị UBND huyện ban hành quyết định. Ngay vào đầu năm học xây dựng được kế hoạch hoạt động của học sinh bán trú. Thành lập ban quản lý học sinh bán trú, đội tự quả học sinh phân công nhiệm vụ cho các thành viên để duy trì các hoạt động. Tổ chức quản lý, chăm lo việc ăn ở cho 278 em học sinh bán trú bảo đảm an toàn, không xảy ra các dịch bệnh đáng kể hay mất an ninh trật tự khu nội trú…100% CB-GV-NV trong nhà trường tham gia làm công tác bán trú. Tổ chức cho giáo viên trực bán trú 24/24 giờ.

4.5 Công tác tài chính:

- Xây dựng kế hoạch tài chính theo đúng quy định tài chính của cấp trên, thu chi theo đúng quy định.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định về tài chính và công khai tài chính đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, thực hiện công khai bằng các hình thức như: Công khai trong họp Hội đồng sư phạm nhà trường, thông báo trong văn phòng nhà trường, bảng tin nhà trường…

4.6 Công tác phòng chống dịch Covid-19 và tổ chức ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ dịch.

Nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Ban chỉ đạo đã tổ chức tuyên truyền đến học sinh cách phòng trách dịch Covid-19 ngay tại đơn vị theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Đã  phun thuốc sát khuẩn toàn bộ nhà trường, trang bị khẩu trang và dụng cụ sát khuẩn ngay hành lang các lớp học,  thực hiện dọn dẹp vệ sinh quang cảnh trường lớp. Thường xuyên nắm bắt thông tin hai chiều giữa nhà trường và phụ huynh về tình hình học tập của học sinh nhất là theo dõi việc học tập ở nhà của học sinh qua tài liệu ôn tập mà nhà trường đã gửi đến học sinh.

IV. Kết quả triển khai và thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành, của các cấp .

1. Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học và các phong trào thi đua:

 Ngay từ đầu học kì theo sự chỉ đạo của các cấp, trường đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học đến toàn thể CBGVNV thực hiện theo chủ đề năm học “Xây dựng trường học hạnh phúc”; phát triển phương châm “Dạy thật-Học thật-Thi thật- Chất lượng thật thành phong trào Dạy giỏi, học giỏi trong toàn ngành giáo dục đào tạo với khầu hiệu hành động “Tận tâm, tận tụy, tận lực, hết lòng vì học sinh thân yêu”; Thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị TW 8 khóa XI về “đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo”.

Từ thực tế về chất lượng đầu năm nhà trường đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt về phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đến 100% giáo viên trực tiếp giảng dạy trong nhà trường. Quan tâm đặc biệt tới việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng học sinh.

Bên cạnh đó thường xuyên kiểm tra, dự giờ, rút kinh nghiệm các tiết dạy nhất là những giáo viên còn yếu về chuyên môn để giúp đỡ bồi dưỡng nhằm tạo ra mặt bằng chung trong công tác chuyên môn của đơn vị. Từng bước ứng dụng tích cực công nghệ thông tin vào trong giảng dạy.

2. Tình hình thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung trong nhà trường.

Ngay từ đầu học kì tiến hành đăng ký thi đua trong đó đặc biệt chú ý đến vấn đề thực hiện đúng phân phối chương trình, đổi mới phương pháp dạy học, nghiêm túc trong thi cử, đánh giá chất lượng học sinh, không chạy theo thành tích. Mỗi giáo viên lập một kế hoạch đổi mới và đăng ký thực hiện ít nhất một đổi mới và chọn những nội dung trong các module trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Bộ GD&ĐT đã  ban hành để tự xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chuyên môn cho cá nhân; Xây dựng quy chế thi đua để thúc đẩy mọi hoạt động, phân công các bộ phận theo dõi chấm thi đua, qua đó tổng kết, nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt về nề nếp, tác phong sư phạm, năng lực ứng xử với đồng nghiệp và với học sinh.

Tăng cường giáo dục đạo đức nhà giáo, kiên quyết với việc giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Trong năm qua không có giáo viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo.

Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm, thấy rõ được tác hại của việc gian dối trong học tập, thi cử từ đó giúp các em có ý thức trung thực, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Thực hiện tốt luật thi đua khen thưởng trong đơn vị, không chạy theo thành tích, đề ra chỉ tiêu sát hợp có tính khả thi phù hợp với thực tế của đơn vị.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, giải quyết kịp thời tiêu cực, biểu dương tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực vào việc chống tiêu cực và bệnh thành tích.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động sư phạm của giáo viên, Phó hiệu trưởng và các Tổ trưởng duy trì công tác dự giờ hàng tháng để nắm bắt tình hình dạy của giáo viên và học của học sinh.

3. Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

          100% CBGVNV nhà trường chấp hành tốt đường lối chính sách pháp luật cuả Đảng và Nhà nước, đoàn kết, không bè phái, quan hệ tốt với mọi người, với đồng nghiệp, hoà nhã tâm huyết với ngành, tận tâm với học sinh. Biết học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp, tự học để nâng cao trình độ đáp ứng xu thế phát triển của xã hội.

          Nhà trường từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, phát huy dân chủ trong nhà trường.

V. Đánh giá chung, kiến nghị và đề xuất

1.    Kết quả đạt được

- Trường PTDTBT THCS Trà Cang được Sở GDĐT Quảng Nam công nhận là trường đạt kiểm định chất lượng Cấp độ 2 và trường chuẩn quốc gia Mức độ 1. Đây là thành quả của sự nổ lực của toàn thể đội ngũ CB, GV, NV và học sinh trong 5 năm học qua. Đánh dấu mốc quan trọng về sự thay đổi mạnh mẽ của một ngôi trường nằm ở vùng đặc biệt khó khăn như xã Trà Cang, huyện Nam Trà My.

 - Đội ngũ cán bộ, giáo viên đoàn kết, tâm huyết,  nhất trí và đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ và các mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Các hoạt động trong nhà trường nhìn chung có sự phát triển. Công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào cũng có sự chuyển biến tích cực. Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho học sinh và cán bộ giáo viên đảm bảo.

-  Tổ chức thành công các chuyên đề dạy học, các hội thi, hội giảng cho giáo viên và học sinh toàn trường tham gia. Tổ chức và tham gia đảm bảo sinh hoạt nhóm chuyên môn.

- Học sinh tham gia các hội thi cấp huyện, cấp tỉnh đạt được kết quả cao (thống kê phần trên)

- Cơ sở vật chất của nhà trường cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của các hoạt động chuyên môn, giáo dục.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập khá nghiêm túc, khách quan.

- Chất lượng 2 mặt giáo dục vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra học sinh giỏi được 5,83,1%; tỉ lệ học sinh khá: 32,21%, tỉ lệ học sinh yếu: 3,07%. Hạnh kiểm học, tốt: 95,71%, Khá: 4,29%, không có hạnh kiểm trung bình và yếu.

2. Tồn tại và nguyên nhân

- Tình trạng học sinh vắng học trong các buổi học, không tham gia kiểm tra - Tình trạng học sinh vắng học trong các buổi học còn diễn ra.

- Công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh chưa cao nhất là trong việc vận động những học sinh đi học thiếu chuyên cần, có xu hướng nghỉ học.

- Năng lực và hiệu quả giảng dạy của một số giáo viên còn hạn chế nhất là các giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của huyện. Một số môn buộc phải phân công giáo viên dạy trái chuyên ngành nên chất lượng giảng dạy ở những môn này chưa cao.

- Là trường PTDTBT nhưng lại chưa có nhân viên y tế nên công tác sơ cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh gặp nhiều khó khăn.

- Tình hình đội ngũ không ổn định, còn thiếu giáo viên và nhân viên.

Nguyên nhân là do:

- Còn một số ít học sinh thiếu động cơ học tập đúng đắn, lười học, ham chơi, gia đình thuộc hộ nghèo…dẫn đến việc vắng học.

- Nhận thức về tầm quan trọng của việc học chưa cao nên phụ huynh thiếu quan tâm đến việc học tập của con em, việc khuyên bảo con em ra lớp còn hạn chế.

- Việc cán bộ, giáo viên, nhân viên  luân chuyển công tác nên đội ngũ bị biến động.

- Một số giáo viên hạn chế về kinh nghiệm giảng dạy, thiếu sự nhiệt tình và học hỏi nên chất lượng các giờ dạy chưa cao nhất là một số giáo viên hợp đồng theo chỉ tiêu biên chế của huyện. Trong khi hiện nay nhà trường không thể tìm kiếm những giáo viên có chất lượng để hợp đồng nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

3. Đề xuất, kiến nghị:

- Đối với Phòng GD&ĐT Nam Trà My:

+ Cần chú trọng việc lấy chất lượng học sinh làm tiêu chí hàng đầu trong công tác xét thi đua các trường nhất là kết quả tham gia các cuộc thi do huyện, tỉnh tổ chức để đánh giá.

+ Bố trí cán bộ, giáo viên theo bộ môn hợp lí để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ.

+ Tham mưu với UBND huyện Nam Trà My về công tác thi đua, khen thưởng ngành  Giáo dục thực hiện theo thông tư mới của Bộ giáo dục, thông tư 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

-        Đối với UBND huyện Nam Trà My:

+ Cần thực hiện đầy đủ chính sách như: đứng lớp, nghị định 76 đối với giáo viên hợp đồng để các trường thuận lợi trong việc tuyển dụng giáo viên có năng lực lên hợp đồng và ở lại lâu dài công tác.

+ Quan tâm đến việc bổ sung đủ số lượng nhân viên theo Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT để các trường thực hiện công tác.

B. Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót ở năm học 2020-2021, trường  PTDTBT THCS Trà Cang tập trung đề ra phương hướng năm học 2021-2022 như sau:

I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG:

          Năm học 2021-2022 cũng là năm học tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế", Chỉ thị 33/CT-TTg, ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực, khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; tiếp tục “đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục ”, …

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

          1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

2. Tập trung khắc phục những điểm yếu, hạn chế để duy trì và phấn đấu đạt được các tiêu chí của kiểm định chất lượng Cấp độ 3 và trường chuẩn Mức độ 2.

3. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, chú trọng cập nhật các phương pháp dạy học tích cực, tổ chức dạy học tích hợp, dạy học liên môn, các hoạt động trải nghiệm, các tiết ngoại khóa, tổ chức dạy học các môn khoa học với hoạt động thực hành, thí nghiệm.

4.Tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi; duy trì thành tích tham gia các cuộc thi  cấp Huyện, cấp tỉnh đạt kết quả cao.

5. Duy trì đạt kết quả phổ cập giáo dục THCS.

6. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá để nắm bắt những tồn tại, hạn chế để kịp thời điều chỉnh.

          7. Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên; quan tâm phát triển đội ngũ giáo viên; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục học sinh.

          8. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường thực hiện kế hoạch giáo dục; nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý của đơn vị.

          9. Thực hiện thi cử nghiêm túc, đánh giá chất lượng thực tế học sinh. Tăng cường chất lượng công tác tuyển sinh nhất là tuyển sinh đầu vào lớp 6.

          10. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, tham gia tập huấn Bồi dưỡng giáo viên theo các mô đun của CT GDPT 2018. Sử dụng hệ thống quản lí trường học vnedu.vn trong công tác quản lí trong nhà trường.

          11. Tham gia tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên tham gia

III. CÁC GIẢI PHÁP:

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.

 Triển khai đầy đủ nội dung đã tập huấn về phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, xây dựng nội dung giáo dục địa phương .

Tổ chức giáo viên thường xuyên tự bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả tổ nghiệp vụ bộ môn gồm các giáo viên cốt cán trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

2. Đổi mới phương pháp dạy học, hình thức dạy học.

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng bài học theo hướng nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học sát đối tượng, dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tăng cường tổ chức dạy học thí nghiệm - thực hành của học sinh.

Các tổ chuyên môn tổ chức biên soạn tài liệu dạy học tự chọn, đề cương ôn tập, phụ đạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đa dạng hóa các hình thức dạy học, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học...  Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường và cộng đồng.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trong nhà trường. Có ít nhất 01 sản phẩm tham gia Cuộc thi Khoa học - kĩ thuật dành cho học sinh ở cấp trên.

Tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo góp phần phát triển năng lực học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và chương trình giáo dục; tăng cường giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

3. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng trong đánh giá phân loại viên chức, đề nghị các danh hiệu thi đua, chuẩn nghề nghiệp giáo để tạo động lực phấn đấu cho giáo viên, vừa là biện pháp để ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực. Xây dựng quy chế chuyên môn chặt chẽ, tăng cường công tác dự giờ thăm lớp để chấn chỉnh nề nếp chuyên môn nhà trường.

4. Để làm tốt công tác phổ cập cần tham mưu UBND xã củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, giáo viên làm công tác phổ cập giáo dục; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình phổ cập giáo dục.

Tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp, nắm chắc nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

5. Chủ động tham mưu cấp trên rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn GDCD, Mĩ thuật, Âm nhạc, nhân viên văn thư, phụ trách thư viện, thiết bị dạy học, y tế trường học.

6. Để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn. Trước hết phải đẩy mạnh phong trào Tiếng trống học đêm trong việc phụ đạo học sinh yếu kém để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Việc tổ chức “Tiếng trống học đêm” sẽ giúp một số học sinh yếu nắm bắt được kiến thức cơ bản, để từ đó vươn lên trong học tập và thu hẹp khoảng cách với các bạn học sinh trung bình, khá, trong lớp.

Đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và các hội thi khác cần sớm xây dựng kế hoạch, khảo sát và nắm bắt sở thích và thế mạnh của học sinh ở các môn thi, để từ đó chọn lựa học sinh để bồi dưỡng. Bên cạnh đó vai trò của giáo viên bồi dưỡng hết sức quan trọng, trước hết phải lựa chọn giáo viên có chuyên môn tốt, có lòng nhiệt huyết trong công tác bồi dưỡng, có mục tiêu phấn đấu để đem đến kết quả cao nhất trong các hội thi.

        Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Trường PTDTBT-THCS Trà Cang./.

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Nam Trà My (để báo cáo);                                                     

- UBND  xã Trà Cang (để báo cáo);

- Lưu VT.                                                                             

                                                                                                     

                                                                                    Nguyễn Đình Thắng

Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :