LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024
THCS Trà Cang, 04/06/2024, Lượt xem:231
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Tham gia: “Giải bóng đá nam công nhân viên chức , lao động huyện Nam Trà My lần thứ nhất”.
THCS Trà Cang, 11/06/2024, Lượt xem:160
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG PTDTBT-THCS TRÀ CANG
THCS Trà Cang, 31/05/2024, Lượt xem:248
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Quyết định ban hành quy chế dân chủ
THCS Trà Cang, 31/05/2024, Lượt xem:239
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
HƯỞNG ỨNG NGÀY “TẾT TRỒNG CÂY” 2023-2024
THCS Trà Cang, 11/06/2024, Lượt xem:168
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Cuộc thi trưng bày sản phẩm dạy học STEM Phòng GDĐT Nam Trà My năm học 2023 - 2024
THCS Trà Cang, 11/06/2024, Lượt xem:169
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
SẢN PHẨM DẠY HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2023-2024
THCS Trà Cang, 31/05/2024, Lượt xem:217
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
KẾ HOACH BÀI DẠY, LINK GIÁO ÁN CỦA GIÁO VIÊN
THCS Trà Cang, 06/05/2024, Lượt xem:292
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”
THCS Trà Cang, 04/06/2024, Lượt xem:214
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 2023-2024
THCS Trà Cang, 06/05/2024, Lượt xem:314
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :