ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NH:2022-2023
THCS Trà Cang, 30/05/2023, Lượt xem:9
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Giáo án điện tử
THCS Trà Cang, 24/05/2023, Lượt xem:28
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Tuyên truyền tập huấn PCCC&CNCH tại trường PTDTBT-THCS Trà Cang năm 2023 và các năm học tiếp theo
THCS Trà Cang, 20/04/2023, Lượt xem:73
Tuyên truyền tập huấn PCCC&CNCH tại trường PTDTBT-THCS Trà Cang năm 2023 và các năm học tiếp theo
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Ban HĐ NGLL phối hợp với Liên đội trường PTDTBT THCS Trà Cang tổ chức Ngày hội Tiến bước lên Đoàn và Hoạt động trải nghiệm sáng tạo học đường với chủ đề “cùng em làm việc tốt mỗi ngày” năm học 2022-2023.
THCS Trà Cang, 23/03/2023, Lượt xem:148
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Ban HĐ NGLL phối hợp với tổ KHXH trường PTDTBT THCS Trà Cang tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Chuyện về người lính” nhằm chào mừng 78 năm ngày thành lập QĐND Việt (22/12/1944-22/12/2022)
THCS Trà Cang, 21/12/2022, Lượt xem:273
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Đội PCCC kết hợp với Ban hoạt động NGLL trường PTDTBT THCS Trà Cang tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC và thực tập phương án chữa cháy năm 2022
THCS Trà Cang, 13/12/2022, Lượt xem:262
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Liên đội Trường PTDTBT THCS Trà Cang tổ chức Hội thi “Nét đẹp thầy trò” năm học 2022-2023.
THCS Trà Cang, 18/11/2022, Lượt xem:278
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2022-2023
THCS Trà Cang, 25/10/2022, Lượt xem:347
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022
THCS Trà Cang, 07/10/2022, Lượt xem:365
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG, AN NINH TRẬT TỰ VÀ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH CỦA TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
THCS Trà Cang, 05/10/2022, Lượt xem:348
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :