TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI GẶP MẶT TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC CUỘC THI NĂM HỌC 2021-2022
THCS Trà Cang, 24/05/2022, Lượt xem:126
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM” NĂM 2022 CỦA BAN HOẠT ĐỘNG NGLL, BỘ PHẬN THƯ VIỆN VÀ LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
THCS Trà Cang, 26/04/2022, Lượt xem:131
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NH:2021-2022
THCS Trà Cang, 07/06/2022, Lượt xem:35
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Xã Trà Cang tổ chức Đại hội Giáo dục xã nhiệm kỳ 2022-2027
THCS Trà Cang, 28/02/2022, Lượt xem:180
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NH:2021-2022
THCS Trà Cang, 07/06/2022, Lượt xem:72
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI “ VĂN HỌC-HỌC VĂN” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
THCS Trà Cang, 14/01/2022, Lượt xem:222
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) của Liên đội trường PTDTBT THCS Trà Cang
THCS Trà Cang, 24/12/2021, Lượt xem:267
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 2021-2022
THCS Trà Cang, 11/11/2021, Lượt xem:424
ĐÈ KIÊM TRA GIỮA KỲ I
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
THCS Trà Cang, 10/12/2021, Lượt xem:307
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
THCS Trà Cang, 28/11/2021, Lượt xem:292
.
Kế hoạch Khảo sát chất lượng đầu năm 2021-2022

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :