Tin tức
Bài 09 Nói quá
Bài giảng Elearning của Trường PTDTBT THCS Trà Cang
Bài 23 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài giảng Elearning của Trường PTDTBT THCS Trà Cang
BÀI VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT- VIỆC TỐT
Liên đội trường PTDTBT THCS Trà Cang tổ chức Ngày hội Tiến bước lên đoàn và hoạt động trải nghiệm học đường năm học 2020-2021
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thứ sáu ngày 26 tháng 3 năm 2021 Liên đội đã tổ chức Ngày hội Tiến bước lên đoàn và hoạt động trải nghiệm học đường năm học 2020-2021.
Liên đội trường PTDTBT-THCS Trà Cang tổ chức "Bữa cơm đội viên" năm học 2020- 2021
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. thứ tư ngày 17 tháng 3 năm 2021 Liên đội đã tổ chức về tại thôn 3, xã Trà Cang, đến nhà em Hồ Quang Anh– là học sinh lớp 6.1 để thực hiện chương trình "Bữa cơm đội viên"
BÁO CÁO TỔNG KẾT HKI CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Y TẾ TRƯỜNG HỌC – QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM HỌC 2020 - 2021
I. SỐ LIỆU CHUNG: - Tổng số lớp học: 9 - Tổng số học sinh: 326; Nữ: 175 1. Thuận lợi, khó khăn: 1.1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm sâu s
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục dân tộc
Phần I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021 I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng - Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng việc tổ chức cho giáo viên đăng kí các nội dung, chỉ tiêu phấn đấu...
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020-2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2021-2022
Căn cứ công văn số 355/PGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2020 của Phòng GD&ĐT Nam Trà My về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021. Trường PTDTBT THCS Trà Cang đã nỗ lực phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, không ngừng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và những chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra trong năm học 2020-2021 với những kết quả đạt được như sau:
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở, năm học 2020-2021
Thực hiện Công văn số 355 ngày 17/9/2020 của Phòng GDĐT Nam Trà My về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020-2021; Thực hiện Kế hoạch số 33 ngày 21/9/2021 của trường PTDTBT TH&THCS Trà Vinh về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020-2021; Căn cứ kết quả thực hiện, Trường PTDTBT-THCS Trà Cang báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở, năm học 2020-2021. Nội dung như sau:
kế hoạch giáo dục thcs năm học 2020-2021

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :