Tin tức
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM” NĂM 2022 CỦA BAN HOẠT ĐỘNG NGLL, BỘ PHẬN THƯ VIỆN VÀ LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Xã Trà Cang tổ chức Đại hội Giáo dục xã nhiệm kỳ 2022-2027
TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI “ VĂN HỌC-HỌC VĂN” CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022
Viếng nghĩa trang Liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021) của Liên đội trường PTDTBT THCS Trà Cang
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 2021-2022
ĐÈ KIÊM TRA GIỮA KỲ I
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
.
Kế hoạch giáo dục
.
Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2021-2-2022
Kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2021-2-2022
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2021-2022

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :