Tin tức
Liên đội Trường PTDTBT THCS Trà Cang tổ chức Hội thi “Nét đẹp thầy trò” năm học 2022-2023.
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ NĂM HỌC 2022-2023
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2022
TUYÊN TRUYỀN AN TOÀN GIAO THÔNG, AN NINH TRẬT TỰ VÀ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH CỦA TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRƯỜNG PTDTBT - THCS TRÀ CANG NĂM HỌC 2022-2023
BÀI VIẾT VỀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2022-2023 CỦA TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG BUỔI GẶP MẶT TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN, HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG CÁC CUỘC THI NĂM HỌC 2021-2022
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM” NĂM 2022 CỦA BAN HOẠT ĐỘNG NGLL, BỘ PHẬN THƯ VIỆN VÀ LIÊN ĐỘI TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NH:2021-2022
Xã Trà Cang tổ chức Đại hội Giáo dục xã nhiệm kỳ 2022-2027

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :