Chi tiết tin

BÁO CÁO TỔNG KẾT HKI CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Y TẾ TRƯỜNG HỌC – QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM HỌC 2020 - 2021

I. SỐ LIỆU CHUNG: - Tổng số lớp học: 9 - Tổng số học sinh: 326; Nữ: 175 1. Thuận lợi, khó khăn: 1.1. Thuận lợi: - Được sự quan tâm sâu sQuý thầy cô bấm vào đây để tải về:
BAO CAO GDTC-YTE-QPAN (1).docPHÒNG GDĐT NAM TRÀ MY

 TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do Hạnh phúc

Số:      /BC-GDTC

Trà Cang, ngày 25 tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT HKI

CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT – Y TẾ TRƯỜNG HỌC –

QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM HỌC 2020 - 2021

I. SỐ LIỆU CHUNG:

- Tổng số lớp học: 9

- Tổng số học sinh: 326; Nữ: 175

 1. Thuận lợi, khó khăn:

 1.1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của Phòng GD&ĐT Nam Trà My, Đảng ủy, UBND xã Trà Cang và các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương về công tác gdtc - thể thao trường học, công tác dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh và công tác y tế học đường, năm học 2020 - 2021.

- Chi bộ trường học luôn phát huy vai trò lãnh đạo nhà trường trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

- Đội ngũ CB, GV, CNV có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống tốt đẹp, luôn tin tưởng tuyệt đối vào những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nghiêm túc chấp hành các quy chế của ngành, quy định và nội quy của nhà trường.

- CB, GV tích cực học tập để nâng cao về kiến thức, tay nghề nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện nay.

- PHHS trên địa bàn xã đã nhận thức tích cực hơn về công tác GDTC - thể thao trường học, công tác dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh và công tác y tế học đường, năm học 2020 - 2021 nên đã tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động giáo dục tại nhà trường.

- Đầu năm học nhà trường đã phối hợp với Ban HĐNGLL tổ chức hướng dẫn cho HS bán trú về kỹ năng sinh hoạt nội vụ cho khoa học.

1.2. Khó khăn:

- Nhân viên y tế là giáo viên kiêm nhiệm nên việc chăn sóc sức khỏe cho HS còn gặp khó khăn.

- Chưa có nhà thi đấu đa năng cho nhà trường để nâng cao chất lượng các hoạt động thể dục thể thao cho học sinh.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN GDTC:

1. Danh sách giáo viên Thể dục:

TT

Họ tên

Năm sinh

Số ĐT

Năng khiếu

chơi thể thao các môn

Có khả năng trọng tài môn

1

2

1

2

1

Đặng Đức Hiếu

1981

0983.688.433

2

Võ Văn Thạnh

1993

0833.224.145

 (Qui ước viết tắt như Bóng đá: BĐ; Bóng chuyền: BC; Bóng rổ: BR ………….)

2. Công tác chỉ đạo, quản lý điều hành chuyên môn:

Trong năm học đã thực hiện tốt việc giảng dạy môn học GDTC theo đúng qui định của Bộ GD&ĐT: Không dồn ghép, không cắt xén chương trình. HS nhìn chung tích cực tập luyện, có thể lực khá tốt.

- Các môn thể thao tự chọn được trường tổ chức dạy trong  năm học 2020-2021:

TT

Môn TT tự chọn

Dạy

Không dạy

Lý do không dạy

Ghi chú

Giáo viên

Sân bãi

1

Bóng đá

x

x

2

Bóng chuyền

X

3

Cầu lông

x

x

4

Đá cầu

x

Môn bắt buộc

5

Bóng rổ

x

x

6

Bơi lội

x

x

7

Võ cổ truyền

X

3. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học:

- Giải thể thao cấp trường: Tổ chức xuyên suốt từ đầu HKII đến cuối năm học vào thứ 2 và thứ 4 hằng tuần.

- Phổ cập bơi và phòng chống đuối nước:

+ Chưa thực hiện vì không có hồ bơi

- Việc triển khai tập thể dục buổi sáng (đ/v các trường bán trú), thể dục giữa giờ

Hình thức: Chạy bộ 500m

Hiệu quả: Bảo đảm

- Việc triển khai dạy Võ cổ truyền

          + Luyện tập ở 15’ đầu tiết học: Có lồng ghép trong tiết học thể dục

          + Dạy tự chọn cho Khối 6: Dạy lồng ghép võ cổ truyền trong các tiết học, Tự chọn khối 6 dạy môn bóng chuyền.

- Việc triển khai tổ chức các câu lạc bộ TDTT

          + Đã thành lập CLB TDTT. Giáo viên thể dục phụ trách bồi dưỡng, luyện tập võ cổ truyền, bóng đá, bóng chuyền.

- Việc phối hợp tổ chức các giải thể thao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          + GV nam luyện tập bóng đá hoặc bóng chuyền hoặc cầu lông vào 17h00 hằng ngày trừ lúc trời mưa.

+ GV nữ luyện tập cầu lông.

4. Kết quả giáo dục

Khối

TS

HS

Đạt

Chưa đạt

Miễn TD

SL

%

SL

%

SL

%

6

99

99

100

7

88

88

100

8

81

81

100

9

58

58

100

Tổng

326

326

100

III. Báo cáo dạy lồng ghép giáo dục Quốc phòng - An ninh:

1. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ:

1.1. Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng an ninh phù hợp đặc thù nhà trường:

- Thực hiện theo công văn số 372/ PGD-ĐT ngày 30/09/2020 của phòng GD&ĐT Nam Trà My về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2020-2021. Nhà trường đã căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị để xây dựng văn bản số 15/TH&THCSLT ngày 06/10/2020 về hướng dẫn thực hiện nhiện vụ giáo dục quốc phòng an ninh năm học 2020-2021 của đơn vị.

- Nhà trường đã nghiên cứu các nội dung chương trình tích hợp ở các bộ môn để đưa vào nhiệm vụ trọng tâm cho từng bộ môn.

1.2. Tổ chức quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật:

- Triển khai đến toàn bộ giáo viên các văn bản: Luật giáo dục quốc phòng an ninh năm 2013; Quyết định 1911/QĐ-TTg ngày 18/10/2013của thủ tướng chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật GDQPAN; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật GDQPAN; Chỉ Thị số 2919 CT-BGDĐT ngày 10/08/2018 của Bộ GDĐT về triển khai thực hiện nhiệm vụ GDQPAN cho học sinh và bồi dưỡng kiến thức GDQPAN cho cán bộ quản lí, giáo viên; Thông tư số 01/2017/BGD ĐT ngày 13/10/2017 về việc hướng dẫn GDQPAN trong trường Tiểu học, THCS.

- Kết quả: 100% giáo viên thực hiện đảm bảo.

1.3. Thực hiện công tác tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên:

- Vào đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch tập huấn áp dung nội dung quốc phòng an ninh cho các môn học, vì đội ngũ giáo viên nhà trường luôn biến động, nhiều giáo viên mới vào nghề nên chưa thể nắm bắt và thực hiện đúng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục Quốc phòng an ninh. Vì thế nhà trường đã xây dựng kế hoạch tập huấn GDQPAN các bộ môn Ngữ Văn, GDCD, Địa lí cho giáo viên trong nhà trường. Đưa ra ví dụ cụ thể về cách tích hợp từng địa chỉ giáo dục từ đó giáo viên đã hình dung được cách thức thực hiện.

- Ngoài ra nhà trường cũng quán triệt các tổ chuyên môn thường xuyên đưa các nội dung giáo dục QPAN vào sinh hoạt chuyên môn của tổ nhằm làm phong phú cho nội dung sinh hoạt chuyên môn và góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho tổ viên.

- Kết quả các cán bộ cốt cán, giáo viên đã nắm được tinh thần và cách thực thực hiện, các địa chỉ tích hợp từng bộ môn. Qua kiểm tra công tác chuyên môn năm học qua đa số giáo viên thực hiện rất tốt từ khâu soạn giảng, đến khâu lên lớp, kể cả mức độ phù hợp của phương pháp mà giáo viên lựa chọn để giáo dục cho từng lớp.

1.4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra:

- Nhà trường luôn chú trọng công tác GDQPAN trong các môn hoc vì thế đã chỉ đạo các tổ bộ môn, bộ phận chuyên môn thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của giáo viên và điều chỉnh kịp thời. Các nội dung trên cũng được đưa vào các buổi sinh hoạt chuyên môn của trường, tổ để thực hiện có hiệu quả hơn.

- Kết quả: Nhờ có kiểm tra đánh giá thường xuyên mà giáo viên ngày càng được góp ý, điều chỉnh thực hiện tốt hơn hồ sơ cũng như phương pháp giáo dục QPAN của bộ môn mình phụ trách.

1.5. Đa dạng hóa các hình thức giáo dục quốc phòng an ninh để đạt hiệu quả cao:

- Các nội dung giáo dục quốc phòng an ninh cũng được cụ thể hóa thành nhiều hình thức để giáo dục học sinh, không nhất thiết dạy bằng cách đặt và trả lời câu hỏi thông thường. Trong năm học vừa qua nhà trường đã chỉ đạo các bộ phận HĐNGLL và các hoạt động ngoại khóa ở các tổ chuyên môn chú trọng nội dung GDQPAN. Kết quả đã có nhiều câu hỏi của các bộ môn về GDQPAN được đưa vào các buổi ngoại khóa: truyền thống đánh giặc qua truyện Thánh Gióng; có buổi tuyên truyền về biên giới biển đảo, chủ quyền biên giới, kể chuyện về Bác hồ trên đường hành quân, Tìm các địa danh gắn với các chiến thắng trong lịch sử đấu tranh của nước ta của ban HĐNGLL và ban quản lí học sinh bán trú.

- Kết Quả học sinh rất yêu thích, muốn thể hiện khả năng thuyết trình, sắm vai…Đặc biệt trong buổi sinh hoạt bán trú học sinh được chơi độc lập vì thế học sinh nào cũng có được cơ hội thể hiện khả năng, tạo cho các em có một sự thích thú vượt bậc.

* Đánh giá chung:

- Những ưu điểm:

- Đa số giáo viên nắm và thực hiện đúng tinh thần GDQPAN đối với các bộ môn quy định.

- Soạn giảng rõ ràng, thể hiện được nội dung GDQPAN của bài học.

- Giáo viên thể hiện tốt qua các tiết dạy, các địa chỉ tích hợp chính xác, các câu hỏi đặc ra phù hợp với tinh thần và đối tượng.

- Đưa các nội dung GDQPAN vào các bài kiểm tra, nâng cao chất lượng GDQPAN

- Những tồn tại và nguyên nhân:

- Nhiều giáo viên còn chưa qua tâm đến các văn bản và nội dung GDQPAN vì bộ môn mình không có nên khó khăn cho các buổi ngoại khóa hay chuẩn bị các nội dung cho học sinh.

- Nhiều nội dung giáo dục mang tính mở rộng nên học sinh không biết, không phát huy được học sinh.

- Cơ sở vật chất còn thiếu nên ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện một số nội dung GDQPAN.

- Bài học kinh nghiệm:

Cần quán triệt, đẩy mạnh hơn nữa công tác GDQPAN trong toàn đội ngũ.

Thiết kế các hoạt động GDQPAN mang tính vừa sức, hiệu quả.

IV. Báo cáo y tế:

1. Công tác chỉ đạo:

- Việc thực hiện theo Công văn số 345/PGDĐT ngày 19/9/2018 và TTLT 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 Quy định về công tác y tế trường học.

- Kế hoạch phối hợp giữa Nhà trường và Trạm y tế xã Trà Cang.

- Việc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác y tế trường học: Nêu cụ thể đã triển khai các văn bản hiện hành về công tác y tế trường học; việc bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác y tế trường học: Nêu rõ cán bộ, giáo viên chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác này.

- Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ về công tác y tế trường học: Khám sức khỏe ban đầu cho học sinh, quản lý sổ theo dõi sức khỏe học sinh, tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh...

   2. Hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh:

-  Phát hiện các dấu hiệu bất thường và yếu tố nguy cơ về sức khỏe.

TT

Nguy cơ sức khỏe

Tổng số phát hiện

Xử trí, chuyển tuyến

Tỷ lệ %

1.

Suy dinh dưỡng

 0

 

 

2.

Thừa cân, béo phì

0

 

 

3.

Bệnh răng miệng

0

 

 

4.

Bệnh về mắt

0

 

 

5.

Tim mạch

0

 

 

6.

Hô hấp

0

 

 

7.

Khác (ghi rõ)

0

 

 

8.

.......................................

 

 

 

Cộng

 

 

Nhận xét:

Ưu điểm: Thường xuyên theo dõi sức khỏe của học sinh.

Khuyết điểm: Không.

          3. Tình hình dịch, bệnh truyền nhiễm:

TT

Tên dịch bệnh

Tổng số mắc

Số tử vong

Ghi chú

1.

Tiêu chảy

0

0

 

2.

Tay chân miệng

0

0

 

3.

Sởi

0

0

 

4.

Quai bị

0

0

 

5

Dịch, …

0

0

6.

Khác (ghi rõ)

0

0

 

7.

.......................................

 

 

 

Cộng

0

0

 

Nhận xét:

Ưu điểm: Thường xuyên theo dõi dịch bệnh.

Khuyết điểm: Không.

          4. Công tác Sơ cứu tai nạn thương tích:

TT

Loại tai nạn thương tích

Tổng số mắc

Xử trí, chuyển tuyến

Tỷ lệ %

1.

Trượt, ngã

0

 

 

2.

Bỏng

0

 

 

3.

Đuối nước

0

 

 

4.

Điện giật

0

 

 

5.

Súc vật cắn

0

 

 

6.

Ngộ độc

0

 

 

7.

Hóc dị vật

0

 

 

8.

Cắt vào tay chân

0

 

 

9.

Bị đánh

0

 

 

10.

Tai nạn giao thông

0

 

 

11.

Khác (ghi rõ)

0

 

 

12.

.......................................

 

 

 

 

Cộng

0

 

 

Nhận xét:

Ưu điểm: Thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe học sinh, sơ cứu học sinh khi bị trượt, ngã, chấn thương.

Khuyết điểm: Không

          5. Tổ chức bữa ăn học đường, công tác bán trú, thực đơn, dinh dưỡng:

Nhận xét:

Ưu điểm:

-        Tổ chức nấu ăn đảm bảo cho học sinh bán trú

-        Lên thực đơn hàng ngày đảm bảo

-        Lưu mẫu thức ăn hàng ngày

-        Nấu ăn hợp vệ sinh      

Khuyết điểm:

-        Vệ sinh khu vực bán trú còn bẩn 1 số buổi

 6. Quản lý số theo dõi sức khỏe học sinh:

Nhận xét:

Ưu điểm: Có lập sổ theo dõi sức khỏe học sinh.

Hạn chế: Ghi chép sức khỏe học sinh còn ít.

        7.  Kết quả chủ động triển khai các biện pháp vệ sinh phòng bệnh:

TT

Nội dung

Số lượt

Ghi chú

1

Tổng vệ sinh trường lớp

Hằng tuần 

 

2

Phun hóa chất diệt côn trùng

 2

 

3

Vệ sinh khử trùng đồ chơi, đồ dùng học tập

 2

 

4

Vệ sinh nhà ăn, nhà bếp

Hằng ngày

 

5

Vệ sinh nguồn nước

Hằng ngày

 

6

Thu gom, xử lý rác thải

Hằng ngày

 

7

Khác (ghi rõ)

 

 

Nhận xét:

          Ưu điểm: - Lập kế hoạch dọn vệ sinh trường lớp thường xuyên, sạch sẽ

                        - Ban HĐNGLL nhà trường thường xuyên lập kế hoạch tuyên truyền vệ sinh cá nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm.

                        - Nhân viên cấp dưỡng dọn vệ sinh đảm bảo khu bán trú, nhà ăn học sinh.

       Khuyết điểm: Không.                

          8. Triển khai các chương trình y tế và phong trào vệ sinh phòng bệnh:

TT

Nội dung

Không

Ghi chú

1

Phòng chống HIV/AIDS

 X

 

 

2

Phòng chống tai nạn thương tích

 X

 

 

3

Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm

 X

 

 

4

Phòng chống suy dinh dưỡng

 X

 

 

5

An toàn thực phẩm

 X

 

 

6

Phòng chống thuốc lá

 X

 

 

7

Phòng chống rượu bia

 X

 

 

8

Xây dựng Trường học nâng cao sức khỏe

 X

 

 

9

Khác (ghi rõ)

 

 

 

Nhận xét:

          Ban HĐNGLL, Y tế học đường, tổ QLHSBT thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, bệnh truyền nhiễm, phòng chống rượu bia, thuốc lá…

          9. Bảo đảm điều kiện chăm sóc sức khỏe:

TT

Nội dung

Không

Ghi chú

1

Phòng y tế trường học

 x

 

2

Phòng y tế có đủ điều kiện chăm sóc SK học sinh

x

 

 

3

Có sổ khám bệnh

x

 

 

4

Có sổ theo dõi sức khỏe học sinh

x

 

 

5

Có sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khỏe học sinh

x

 

 

6

Nhân viên y tế trường học

x

 

 

Nhận xét:

Ưu điểm: Giáo viên phụ trách công tác y tế có lập sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khỏe học sinh.

Khuyết điểm: Nhân viên Y tế học đường kiêm nhiệm nên việc sơ cứu và theo dõi sức khỏe học sinh còn hạn chế.       

10. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định:

TT

Nội dung

Đạt

Không đạt

Ghi chú

1

Điều kiện về phòng học

x

     

 

2

Điều kiện về bàn ghế

x

 

 

3

Điều kiện về bảng phòng học

x

 

 

4

Điều kiện về chiếu sáng

x

 

 

5

Điều kiện về thiết bị, đồ chơi trẻ em

X

     

 

6

Điều kiện về nước ăn uống

X

 

 

7

Điều kiện về nước sinh hoạt

X

 

 

8

Điều kiện về công trình vệ sinh

X

    

 

9

Điều kiện về thu gom, xử lý chất thải

X

    

 

10

Điều kiện về an toàn thực phẩm

X

 

 

Nhận xét:

- Ưu điểm:

Nhà trường được xây dựng các phòng học kiên cố, bàn ghế được cấp đảm bảo tiêu chuẩn, đảm bảo hệ thống  chiếu sáng, có đảm bảo nước sinh hoạt và ăn uống.

- Khuyết điểm: Không.

V.  KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

          - Không.

         

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT;

- Lưu VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG

Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :