Chi tiết tin

Kế hoạch Dạy học tự chọn năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn số: 8607/ BGDĐTcủa Bộ GDĐT ngày 16/8/2007 v/v Hướng dẫn dạy học tự chọn; Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 của nhà trường, trường PTDTBT THCS Trà Cang xây dựng kế hoạch về việc dạy học tự chọn năm học 2020-2021 như sau:
Quý thầy cô bấm vào đây để tải về :
 KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN.docxPHÒNG GD ĐT HUYỆN NAM TRÀ MY

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG

Số: 32 /KH-THCSTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Cang, ngày 23 tháng 9  năm 2020

KẾ HOẠCH

Dạy học tự chọn năm học 2020-2021

 

Căn cứ Công văn số: 8607/ BGDĐTcủa Bộ GDĐT ngày 16/8/2007 v/v Hướng dẫn dạy học tự chọn;

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020-2021 của nhà trường, trường PTDTBT THCS Trà Cang xây dựng kế hoạch về việc dạy học tự chọn năm học 2020-2021 như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

1. Mục đích : 

- Thông qua việc dạy tự chọn nhằm củng cố, bổ sung và khắc sâu những kiến thức cơ bản cho học sinh.

- Có biện pháp phụ đạo hiệu quả đối với học sinh yếu, kém, bồi dưỡng thêm kiến thức cho học sinh khá, giỏi.

2. Yêu cầu:

-  Giáo viên được phân công trực tiếp dạy các chủ đề tự chọn, môn tự chọn nghiêm túc xây dựng kế hoạch, thực hiện các quy định về giảng dạy và theo phân phối chương trình tự chọn, môn tự chọn do tổ chuyên môn đã xây dựng và đã được duyệt qua BGH, Phòng GDĐT..

-  100% học sinh phải tham gia học tự chọn.

- Môn tự chọn Tin học gắn các tiết theo TKB chính khoá.

II. Thời gian địa điểm:

1. Thời gian:Từ ngày 7/9/2020 đến hết năm học.

2.Địa điểm:  Học tại trường PTDTBT THCS Trà Cang (Theo thời Khóa biểu)

III. Nội dung thực hiện:

1. Đối tượng: Học sinh toàn trường từ khối 6 đến khối 9.

2. Chương trình giảng dạy:

a) Đối với môn tự chọn Tin học  giáo viên dạy theo PPCT đã được thống nhất theo từng khối lớp.Số tiết theo quy định.

b) Đối với dạy chủ đề Tự chọn: Dạy chủ đề tự chọn ở 2 môn : Toán và Ngữ văn các khối từ 6 đến 9. Số tiết giảng dạy: Mỗi lớp: 01 tiết Tự chọn Toán, 01 tiết Tự chọn văn/ Tuần. Thực hiện giảng dạy đủ số tuần theo biên chế năm học.

Chương trình giảng dạy các khối theo Khung chung đã được thống nhất trong nhà trường riêng các chủ đề tự chọn khối 9 theo chương trình của Sở GDĐT Quảng Nam. (Có chương trình giảng dạy kèm theo)

3. Kiểm tra đánh giá môn học tự chọn: Thực hiện Thông tư số 58/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc đánh giá xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban giám hiệu:

          - BGH lập và quyết định kế hoạch dạy học môn tự chọn và chủ đề tự chọn trong nhà trường và tổ chức thực hiện sau khi được Phòng GD ĐT phê duyệt.

          - Chuẩn bị cơ sở vật chất cho tổ chức dạy học môn tự chọn và chủ đề tự chọn.

           - Kiểm tra, đánh giá  kết quả dạy học môn tự chọn và chủ đề tự chọn theo quy chế chuyên môn.

           - Sắp xếp thời khóa biểu cho tiết dạy học môn tự chọn và chủ đề tự chọn.

2. Tổ chuyên môn:

          - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy học của giáo viên dạy các chủ đề tự chọn, môn học tự chọn.

        - Tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm về phương pháp dạy học môn tự chọn và chủ đề tự chọn.

3. Giáo viên chủ  nhiệm:

       - Tuyên truyền với phụ huynh và học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học môn tự chọn và chủ đề tự chọn.

       - Kết hợp với giáo viên bộ môn theo dõi việc học việc học môn tự chọn và chủ đề tự chọn của học sinh lớp mình phụ trách.

4. Giáo viên dạy môn tự chọn và chủ đề tự chọn:

- Dạy học môn tự chọn và chủ đề tự chọn theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt,  chuẩn bị tài liệu, soạn giáo án theo phân công của nhà trường, có kế hoạch dạy tự chọn riêng.

 - Rút  kinh nghiệm và trao đổi kinh nghiệm dạy học môn tự chọn và chủ
đề tự chọn.

Trên đây là kế hoạch dạy Tự chọn năm học 2020-2021 của trường PTDTBT THCS Trà Cang, đề nghị các tổ Chuyên môn triển khai, các giáo viên thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Phòng GD ĐT (để báo cáo)

- Các tổ trưởng chuyên môn (để t/h);

- L­ưu VT, CM.

 

 HIỆU TRƯỞNGTác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :