Chi tiết tin

Bài 23 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài giảng Elearning của Trường PTDTBT THCS Trà Cang

Tên bài: Bài 23 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Lớp: 9

Môn: Sinh học
Họ và tên GV: Nguyễn Thế Thìn
Email: thethin0207@gmail.com
Số điện thoại: 0388547897
Đường link: 
Xem chi tiết bài giảng tại đây: 
Bài giảng Elearning

Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: Trường PTDTBT THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :