Chi tiết tin

Kế hoạch nhỏ đợt 1

Thực hiện Chương trình Công tác Đội năm học 2023 -2024. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thiếu nhi thông qua các hoạt động phong trào, Liên đội trường PTDTBT THCS Trà Cang triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ đợt 1” năm học 2023 - 2024 trong đội viên, thiếu nhi toàn Liên đội với các nội dung cụ thể như sau:

Triển khai theo hình thức truyền thống: Thu gom lon bia, vỏ chai nhựa, phế liệu… đưa đi tiêu thụ để gây quỹ hoạt động Đội.

         - Vỏ lon, chai nhựa: 10 cái vỏ lon, chai nhựa /em học sinh

         - Đối với các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt (học sinh khuyết tật, .…)  được miễn nộp Kế hoạch nhỏ đợt 1, nhưng đảm bảo 100% các em hiểu và biết được ý nghĩa và mục đích của phong trào.

Phong trào phải được triển khai đồng bộ, chặt chẽ tại Liên đội đảm bảo tính giáo dục, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao của phụ huynh học sinh.

- Việc sử dụng kinh phí thu được từ phong trào “Kế hoạch nhỏ được công khai, đúng mục đích và nguyên tắc quản lý tài chính chung của Nhà nước.

 Mục đích của kế hoạch nhỏ:

Tăng cường sự chia sẻ, tương trợ lẫn nhau của các em đội viên, thiếu nhi giữa các đơn vị; khuyến khích việc kết nghĩa, tặng quà, xây dựng công trình măng non của thiếu nhi nơi có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi cho thiếu nhi các khu vực khó khăn của thị xã.

Đóng góp kinh phí xây dựng, thực hiện công trình măng non, trong đó tập trung vào các công trình để hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Các hình ảnh hoạt động:


 


Tác giả: Nguyễn Minh Luận,Kim Duy Thắng

Nguồn tin: THCS Trà Cang, Nguyễn Minh Luận, Kim Duy Thắng

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :