Chi tiết tin

SẢN PHẨM DẠY HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2023-2024

SẢN PHẨM DẠY HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

NĂM HỌC 2023-2024

Khối 6,7,8:

Môn Toán học:

Khối 6: https://drive.google.com/drive/folders/1gr3_Lwjb-oKlUXZVVyUL3Un9lnY3U1DO

Khối 7: https://drive.google.com/drive/folders/1zq0u4AoZ8t4pwaIxPN2sIblZJGjqT0SS

Khối 8: c9_b35_dinh_li_pythagore.pptx

Môn Lịch sử địa lí:

Khối 6:

 https://drive.google.com/drive/folders/1gF-6tvdC4_cNkOJW4t2RZKZioh7OpO6g

Khối 7:

https://docs.google.com/document/d/1JEz-AGbpY-NVVZLz90jUg7cmkSnTH8w1/edit?usp=sharing&ouid=101136117498309029876&rtpof=true&sd=true

Khối 8:

Giáo án

https://docs.google.com/document/d/1Nj7F-SIaIIGU9Vh1DCJd5BJkH-Msiikq/edit?usp=sharing&ouid=108403288027164490000&rtpof=true&sd=true

Bài giảng

https://docs.google.com/presentation/d/1zht_H5lSAEDY-Z_jf1D4dT7TkASKmJ6U/edit?usp=sharing&ouid=108403288027164490000&rtpof=true&sd=true

Môn Khoa học tự nhiên:

Khối 7: (Thìn) phân môn Sinh học: https://docs.google.com/presentation/d/1g2X29MtqX95emrkFimyjx4ArlhxKFJo_/edit?usp=sharing&ouid=106138359278235293729&rtpof=true&sd=true

Khối 7: (Lí)

https://docs.google.com/presentation/d/1i6SwOytLk-_53Net3HxxWveOijHwNNHD6hV5IQQerlI/edit?usp=sharing


Khối 8: (Thìn) phân môn Sinh học: https://docs.google.com/presentation/d/1SKSwCdac_MgcIlCZhEYlF-7sPTmmapJD/edit?usp=sharing&ouid=106138359278235293729&rtpof=true&sd=true

Khối 8: (Lài) phân môn Hoá học: 

https://docs.google.com/document/d/1yrJ0h6m6awjmXnQwgg0Nt9J5esTDnouZ/edit?usp=drive_link&ouid=103502959381767496125&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1NWgeNVXnr8k4FlwhXTCgf1ibUr_tU5eZ/edit?usp=drive_link&ouid=103502959381767496125&rtpof=true&sd=true

Môn Tin học:

Khối 7: TIN HOC 7 - BAI (16).pptx

Khối 8: TIN HOC 8 - BAI 5.pptx

Môn Ngữ Văn:

Khối 6: 

GIÁO ÁN GIÁO ÁN

BÀI GIẢNG: UD CNTT NGỮ VĂN 6.

Khối 7: https://docs.google.com/presentation/d/1Oumgm_Tivw5KkvbW4jGpR04jD1kXQOAL/edit?usp=sharing&ouid=110042198506348564980&rtpof=true&sd=true 

Khối 8:

https://docs.google.com/presentation/d/1Te4A14jRfBOFu0xtpdvpVfOws-Cqo2Hs/edit?usp=sharing&ouid=106278135664577904541&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1-HOToU88p9Pkb7zyHA6DD7dCiQ3Ia5I7/edit?usp=sharing&ouid=106278135664577904541&rtpof=true&sd=true

Môn Ngoại ngữ:

Khối 7: https://docs.google.com/presentation/d/12XTsTOMkuFoLq0b3cESev7GC2JSnF1dR/edit?usp=drive_link&ouid=111476626674904038231&rtpof=true&sd=true

Khối 8: https://docs.google.com/presentation/d/175BhbLvp_VPKOsheiMKn3OzjCcBgV1hW/edit?usp=drive_link&ouid=111476626674904038231&rtpof=true&sd=true

Khối 9:

Môn Toán ung dung CNTT lớp 9.pptx

Môn Vật lí: https://docs.google.com/presentation/d/1P8svdcRUUkpJWurdT0P483_xlGYoOi8X/edit?usp=sharing&ouid=106917364787926238478&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1I9yOk-Vt_TyHKC3wMYRPKuxOmnui6fxJ/edit?usp=sharing&ouid=106917364787926238478&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1_exDTMmZaipQBXz_JSys8UjkfaU2J6Dx/edit?usp=sharing&ouid=106917364787926238478&rtpof=true&sd=true

Môn Ngữ Văn: https://drive.google.com/drive/folders/1McmRNKo_FIOHzwcsLapvmt_moDrnNzMq

Môn địa lý: https://docs.google.com/presentation/d/1-ekakdJCiIp9Y_KD7HMTxVh1-J5GNk6I/edit?usp=sharing&ouid=101136117498309029876&rtpof=true&sd=true

Môn GDCD: https://drive.google.com/drive/folders/1L7E7K99bSxLo1BU1cyf2e8-uF5mRkX2m?usp=sharing


Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang, Nguyễn Minh Luận

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :