Chi tiết tin

KẾ HOACH BÀI DẠY, LINK GIÁO ÁN CỦA GIÁO VIÊN

KẾ HOẠCH BÀI DẠY NĂM HỌC 2023-2024

Khối 6,7,8:

Môn Toán học:

DAI SO 8

https://drive.google.com/drive/folders/1FeWYtFyJ7Hrc3wgBuHIFaMNUv1NCERJT?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ipB3WeMCqCE-1SzAsyQxE1kyCMDcvycO?usp=sharing

Môn Lịch sử địa lí:

https://drive.google.com/drive/folders/1x6ch-HIGoBZyYaue5iHC1hil8zJ4TGoH?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1DC9G2jvr9xRHQa1jVP8bRsHVKes2Avfk?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1nGyuuJZyP1b6AEglEQnN20HZR4XDTf1i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1kQO2dqjufVBqikaDXHigKMJ92mrioixA?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Aj_5xfArBPOoRnfpgzF9oT7cl4hiLe--?usp=sharing

Môn Khoa học tự nhiên:

KHTN (lí) 7: https://drive.google.com/file/d/1_akiTlLZYnV-RtH1gEAL5jcojHKq2Yeq/view?usp=sharing

KHTN (lí) 8:

https://drive.google.com/file/d/1rK_cKqK5kedO6TC_twkL93a6fqtzFXSi/view?usp=sharing

KHTN(lí) 6 https://drive.google.com/drive/folders/1wvtR1lUY0RTcEMJ9IPKnnhAMCvoefoYL?usp=sharing

KHTN 8:

https://drive.google.com/file/d/1c8hlK2KGdQO5UYlpqTzUMJAiOl1n8nFX/view?usp=sharing


Môn Tin học:

https://drive.google.com/drive/folders/1WM7BGL8DeSIBP4YKG2dJVkSmLxq9edL-?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Q477ATJZ0ALWzkWZUx8s5-cTReMkTgnS?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1h32OboI-q14ydY7ULq6djuR25QJidK_b?usp=sharing

Môn Ngữ Văn:

https://drive.google.com/drive/folders/195DCeYgT3dDOEYYkj8-L6FTZ2lDyedx-

https://drive.google.com/drive/folders/1tp_GJGt8NXcMrYzmgJiGv2zb7XCt80ET?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1TmyclsfersQrqwhZHBt3Rb2vHGd4KfGd?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/10QK7lYCd5WiSkmULqj1zStYcnoCKxPB9?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1jKob2aEX3WywR5Gmj6BZS6xj059C7w5a?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tp_GJGt8NXcMrYzmgJiGv2zb7XCt80ET?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YAUZlXPQjXggxHA-LxU8XiZWkf94VVxd/edit?usp=sharing&ouid=110042198506348564980&rtpof=true&sd=true

Môn Ngoại ngữ:

https://drive.google.com/file/d/1EP3YneEbAxNjWWUZ0-wWzJ4sujQjqWVE/view?usp=sharing

Môn GDCD:

https://drive.google.com/drive/folders/1fmFfIUZNVkpnZqYW6xYY8KmqT4p2rp5-?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1Iu-SC9zGEOzRdO0G69hFB6Yk1Yf8JQ6i?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1fmFfIUZNVkpnZqYW6xYY8KmqT4p2rp5-?usp=sharing

Môn Công nghệ:

Công nghệ 8: https://drive.google.com/file/d/1tq-G474kdk41IfAfyLuUzAov0BR5lRGZ/view?usp=sharing

Công nghệ 6: https://drive.google.com/file/d/19BnC5QbMDcvcyO5gc-C82KykLY_w9mA5/view?usp=sharing

Công nghệ 7: https://drive.google.com/file/d/17GxPN_w6nqwVMOgyn2-l7GM2DUdcXXsY/view?usp=sharing

Môn GDTC:

GDTC 6:

https://drive.google.com/file/d/1MmqS8_bcWKBSoQPCU644U81O_CvDQTZk/view?usp=sharing

Môn Nghệ thuật:

https://drive.google.com/drive/folders/10mQp15o_VvW7ztx4YtPmsk3KaysIkxmV?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1NnSVKO4iIsjwVNNKAj_mviiXe0dwbdMC?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NnSVKO4iIsjwVNNKAj_mviiXe0dwbdMC?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1UaSvrig3ATZZ6kksGu35B4Cp8p508Pna

Môn Giáo dục địa phương:

https://drive.google.com/drive/folders/1MVDqZxwHCzvWDGXbvBVV2qQpgyI-HWQR

GDĐP 8: https://drive.google.com/drive/folders/1AY5DXuNR1firqxgz-h5PaZ8smpT58xBi?usp=sharinghttps://drive.google.com/drive/folders/1iJqMYbvKT8EOebOe2G29PH-ZdrM8wSlc

https://drive.google.com/drive/folders/1AY5DXuNR1firqxgz-h5PaZ8smpT58xBi


Môn HĐTN HN:

https://drive.google.com/file/d/1wSFF2xIjFYyu283A8B25mbT_DleAbiQP/view?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1x6nA73HMcPzR5WWMabTgjoqpbxnQDxr6?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1xI_aKGdOB6Xaeo2eic10tiBIpjaMSTkO?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1QUZ2CDjUwljUuMi93Q9ujImSeSQaJuDB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1pQTZ37aqivnWcLBtwMNlI2XroRDdMEib?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1aOfsA0XJXXFCHKG3cEVIDkl6KTuNMGVm

Khối 9:

Môn Toán học:

https://drive.google.com/drive/folders/1FiBlSjqaOkWF-Cws-zUXKM8rbakf2Dlj?usp=drive_link

https://drive.google.com/drive/folders/1FwzkQdU30vbKaKnuxBqVjZWjHK2BWgbj?usp=drive_link

Môn Vật lí:

https://drive.google.com/drive/folders/1wcQ2TCjBLvmfUTxXTWJ1gki7cdloV0KA?usp=sharing


Môn Hóa học:
https://drive.google.com/drive/folders/1DdmrQg1Q1h6h3GxrpzvPxscSydN66D8P

Môn Sinh học: 

https://drive.google.com/file/d/101JUWTyr_9Ce82dGy0s5i9Hd0GJqlqtm/view?usp=sharing

Môn Tin học: 
https://drive.google.com/file/d/1IvWswLdnFho8NJKFbWHSRDarrzmVGkKH/view?usp=sharing

Môn Ngữ Văn:

https://drive.google.com/drive/folders/1889mJ3wntbvwHJ8WKnvvizJNP0NwveVd?usp=drive_link

Môn Lịch sử:
https://drive.google.com/drive/folders/1U95awaVqO1KGp6LbS2vlj4PSWopwoOiN?usp=sharing

Môn địa lý:
https://drive.google.com/drive/folders/1dnS58ioBhQV0ZgLEGQYYrSrV5i1sNlTp?usp=sharing

Môn Ngoại ngữ:

https://drive.google.com/file/d/1EP3YneEbAxNjWWUZ0-wWzJ4sujQjqWVE/view?usp=sharing

Môn GDCD:

https://drive.google.com/file/d/19djDLNRx07zrZmmeoN-XiplQOXb3TUpr/view?usp=drive_link

Môn Công nghệ: https://drive.google.com/file/d/1Aceu6l2jHAULVUASq4VpFk8i74MNGUOk/view?usp=sharing


Môn Thể dục:

Môn Mỹ thuật:


Môn Âm nhạc:
https://drive.google.com/drive/folders/1V4VeDc-0qymr69q_kbHoJzYxvQ2-GFdy


Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :