Chi tiết tin

ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC 2023-2024

I. ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC  2023-2024

- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I:
https://drive.google.com/file/d/1Cf93Xs8txsZpUouuFqcwUeiPbrTWc22v/view?usp=drive_link


- ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I:
https://drive.google.com/file/d/1V2kLGCcOjW0MyktwoewpmwnUozbC188M/view?usp=drive_link


- ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KỲ II:
https://drive.google.com/file/d/1zFZKHclujlxvzDa7L5OlE0G0aEz-PbrA/view?usp=drive_link


- ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II:
https://drive.google.com/file/d/10Rb06wjLyNCHYmCJRbCI8dv3_svFiHN-/view?usp=drive_link

Tác giả: NGUYỄN MINH LUẬN

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :