Chi tiết tin

Giáo án điện tử

Môn Tin học:

Đường link: https://docs.google.com/presentation/d/1TzAJKL7jWxM5Ltp_owTuqA15JCN1PIFJ/edit?usp=share_link&ouid=100308923828092120493&rtpof=true&sd=true

Tên giáo viên: Nguyễn Minh Luận

Môn Ngữ Văn:

Tên giáo viên: Kim Duy Thắng

link văn 6

https://docs.google.com/presentation/d/1dcxFr4XSSfRzA6pYwe8mKAt4I2ZeYMX2/edit?usp=share_link&ouid=106278135664577904541&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1g24AsW7yi4Pgp4CxIUQooL2nXYGr0JIG/edit?usp=share_link&ouid=106278135664577904541&rtpof=true&sd=true

Tên giáo viên:Lê Văn Phúc

Đường link Ngữ Văn 7,8

https://docs.google.com/presentation/d/1xL2s7IoPJs7cg99PqBijHZhrC72cbs30/edit?usp=share_link&ouid=110042198506348564980&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1_zGu16pWnhWHBQUGtO1mxjjNRJ5m9y_x/edit?usp=share_link&ouid=110042198506348564980&rtpof=true&sd=true

Đường link Ngữ Văn 9

https://docs.google.com/presentation/d/14z2knQqMNbuMAIEvDKI-ERgxGQHH4XpD/edit?usp=sharing&ouid=101577766941344277428&rtpof=true&sd=true

Trần Văn Thiên 


Môn Toán học:Môn Lịch sử địa Lý:

Nguyễn Thái Hoàng

Phân môn Lịch sử và Địa lí 6

https://docs.google.com/presentation/d/1zGBC8wL1eaIl1VNeDSLcUcJvJEooSiHe/edit?usp=share_link&ouid=105361649403886474148&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1gkRFCVZqfUkANdIiOCrcaXiWDSB6s99B/edit?usp=share_link&ouid=105361649403886474148&rtpof=true&sd=true

Lịch sử 7, Đường link:

https://docs.google.com/presentation/d/13aKOM497XmyxrKpwcjtkv1Jiv_Ban3vU/edit?usp=share_link&ouid=114110275663050568354&rtpof=true&sd=true

Nguyễn Thị NghĩaMôn hóa học:

HOÁ HỌC 8 HKI

https://docs.google.com/presentation/d/19teiiaJP8nXDQNSxUJ6HNSCVzpaR4FkD/edit?usp=drive_link&ouid=103502959381767496125&rtpof=true&sd=true

Tên giáo viên: Huỳnh Thị Lài

Môn KHTN 6

https://docs.google.com/presentation/d/10uwGPlHVuRRpt8-1tfo1N_X5fU-Z1kO8/edit?usp=drive_link&ouid=103502959381767496125&rtpof=true&sd=true

Tên giáo viên: Huỳnh Thị Lài


Địa lí 9

https://docs.google.com/presentation/d/1NG7fbP_qZvXNWa0ZuCFBuJB9y5RY3kcj/edit?usp=share_link&ouid=108403288027164490000&rtpof=true&sd=true

https://docs.google.com/presentation/d/1U_CWJxtwWU4HEdU3MxAQgnExhskMVZJv/edit?usp=share_link&ouid=108403288027164490000&rtpof=true&sd=true


Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :