Chi tiết tin

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NH:2021-2022

MÔN ANH VĂN 6 7 8 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1fMxNX4sYicNo7eRDWGeTG9at7MrPvtgM?usp=sharing

MÔN ĐỊA LÝ 7 8 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1eApojEqldxlhu_5zbkUTEh2TQgRf4miu?usp=sharing

MÔN GDCD 6:
https://drive.google.com/drive/folders/1XHA5xZmSGwOo6gN_lU0k6BCRyJYdfefC?usp=sharing

MÔN GDĐP 6:
https://drive.google.com/drive/folders/1V5OEtm2SZklvt-XPzi8bTvYsYEr-ID08?usp=sharing

MÔN LỊCH SỬ 7 8 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1GDvZceVEYY1twf4rGjCet95bBBXMeBbx?usp=sharing

MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6:
https://drive.google.com/drive/folders/1mA2VQglYTd9C8BThzwZx0ja_oJSe0jx8?usp=sharing

MÔN NGHỆ THUẬT 6:
https://drive.google.com/drive/folders/1b9VNT096UaI80h0UTnG8-xjfycK_Evgz?usp=sharing

MÔN NGỮ VĂN 6 7 8 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1u4x1Ln3T4pSb2AgcQjwZtiKuh_Q1xM8Q?usp=sharing

MÔN CÔNG NGHỆ 6 7 8 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1nGYX_YFm9Wb2sMwfCKxFTN1OaxA8MOZh?usp=sharing

MÔN CÔNG DÂN 7 8 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1sdERJ5Ueq1nbEYqKPND-b_6Pjg6JBSHb?usp=sharing

MÔN HÓA HỌC 8 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1Tygq92IzXPXeuS6gmwmuLmw0u4GbxTkK?usp=sharing

MÔN SINH HỌC 7 8 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1aq4uXs3rghZZF1ahoiRXFt5WD4XD3eyT?usp=sharing

MÔN TIN HỌC 6 7 8 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1zjsFuK31Q8uoyrsKxAi4Hzs3_fepi0U4?usp=sharing

MÔN TOÁN HỌC 6 7 8 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1Il23Y9sv4UWBgS9X9DOURP6da4lmi2u4?usp=sharing

MÔN VẬT LÝ 7 8 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1DgIoKEMI20ML8-mzJz8j9EjOkrVdBqTA?usp=sharing

Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :