Chi tiết tin

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NH:2021-2022

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I 2021-2022

ANH VĂN 6,7,8,9:
https://drive.google.com/drive/folders/1rfKBjg1wGvSIwHnyIoQWx621tQmMJqxZ?usp=sharing

ĐỊA LÝ 7,8,9:
https://drive.google.com/drive/folders/1_VyPOuekNhQWV4vL67GD1O96zJwUEojk?usp=sharing


LỊCH SỬ 7,8,9:
https://drive.google.com/drive/folders/1IxBLwndEJnFXePjqaAevBoM6U5_MjwYP?usp=sharing

NGỮ VĂN 6,7,8,9:
https://drive.google.com/drive/folders/1Ut2b14vESJXrx_KhaEw4vykMC4Csov9y?usp=sharing

NGHỆ THUẬT 6:
https://drive.google.com/drive/folders/1gwrZk0rLUbrfO7fR2PuSSSRKR8R2uVO6?usp=sharing

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG 6:
https://drive.google.com/drive/folders/1HcpqXv58bVMXAehydv_4oqeruI9XCKJh?usp=sharing

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8:
https://drive.google.com/drive/folders/1HcpqXv58bVMXAehydv_4oqeruI9XCKJh?usp=sharing

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ 6:
https://drive.google.com/drive/folders/1utPa5oubCwFZdAyj7TIgKhAW19YWvt3D?usp=sharing

ÂM NHẠC 9:
https://drive.google.com/drive/folders/1iNfc1et-IXHpr4A5QWE311I9R52gJVdF?usp=sharing

CÔNG NGHỆ 6,7,8,9:
https://drive.google.com/drive/folders/1aagi-A9-QzNltifD8LvnRFJqxqsuSi_9?usp=sharing

GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6,7,9:
https://drive.google.com/drive/folders/11Xqv-ewmSJDROeE3XEu4uFLrCsaA6Q7i?usp=sharing

HÓA HỌC 8,9:
https://drive.google.com/drive/folders/1I361zzFABO2T295Z3zxIQQpLJFThnBj2?usp=sharing

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6:
https://drive.google.com/drive/folders/1ifLqZwQM5UiLqEZZ2-3yj8cmXciMv9Q9?usp=sharing

TIN HỌC 6,7,8,9:
https://drive.google.com/drive/folders/1EUIYq0gKsGnqmLfnjxeH74OvQxl2ASUt?usp=sharing

TOÁN HỌC 6,7,8,9:
https://drive.google.com/drive/folders/122OHVpDva6tRjHDYYZUh0nVT2ujPkXuK?usp=sharing

VẬT LÝ 7,8,9:
https://drive.google.com/drive/folders/1U4WYzv2919TjjnOJAJ9aJa4VvA8VPt39?usp=sharing


Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :