Chi tiết tin

Xã Trà Cang tổ chức Đại hội Giáo dục xã nhiệm kỳ 2022-2027

Xã Trà Cang tổ chức Đại hội Giáo dục xã nhiệm kỳ 2022-2027 Sáng ngày 24/02/2022, Uỷ ban nhân dân và Hội đồng Giáo dục xã Trà Cang tổ chức Đại hội Giáo dục xã nhiệm kỳ 2022-2027. Đến dự Đại hội có đồng chí Võ Đăng Thuận – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN xã; HĐGD xã nhiệm kỳ 2022-2027, cán bộ, giáo viên các đơn vị trường học trên địa bàn xã, các cơ quan ban ngành, bí thư các chi bộ, thôn trưởng các thôn. Đại hội đã đánh giá lại kết quả công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn xã trong 5 năm qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: quy mô mạng lưới trường lớp được mở rộng, toàn xã đến nay đã có 3 trường học có cơ sở vật chất phòng học tại các điểm trường chính đã được xây kiên cố (tầng hóa), các điểm trường thôn đã xóa được phòng học tranh tre. Chất lượng dạy học đã được nâng lên đáng kể đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên có trình dộ trên chuẩn đạt 85-95%, 95% trở lên được đánh giá HTXS và hoàn HTTNV; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng dần theo từng năm. Công tác xã hội hóa đã được triển khai tích cực huy động nguồn lực xã hội đóng góp xây dựng cơ sở vật chất, chăm lo đến đời sống các em học sinh bán trú được quan tâm đúng mức. Trường PTDTBT THCS Trà Cang đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm học 2019-2020. Tại đại hội đã bầu HĐGD mới nhiệm kỳ 2022-2027là 29 đồng chí. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Võ Đăng Thuận-Huyện ủy viên- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo tạo biểu dương những kết quả đã đạt được trong 5 năm qua; tập trung khắc phục những hạn chế và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian đến: Một là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quản lý của UBND xã sự phối hợp vận động tuyên truyền của Mặt trận các hội đoàn thể đối với công tác giáo dục trên địa bàn xã. Cần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò tiên phong của giáo dục. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, mỗi gia đình phải có trách nhiệm phối hợp với nhà trường và xã hội trong việc giáo dục nhân cách, lối sống cho con em mình; phát huy tốt quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Hai là: Giáo dục xã nhà cần xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, quán triệt sâu sắc và cụ thể hoá các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần NQTW8 Khóa XII, Nghị quyết 11- NQ/TU của Tỉnh ủy khóa XXI, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Qua đó tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu và các nhiệm vụ chính trị của huyện nhà trong giai đoạn mới. Ba là: Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức chính trị cho đội ngũ nhà giáo, từng bước tăng tỷ lệ đảng viên giáo viên. Phấn đấu xây dựng chi bộ nhà trường thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cần phải kết hợp hài hoà giữa giáo dục nhân cách với giáo dục văn hoá cho học sinh. Xây dựng nhà trường trở thành môi trường văn hoá học đường văn minh, lành mạnh, thân thiện. Bốn là: Giáo dục xã nhà phải phát huy được vị trí vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà nói chung và xã nhà nói riêng bằng nhiệm vụ cụ thể, nhất là trong việc phát động các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào chung sức xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo trong nhân dân. Hội dồng giáo dục xã nhiệm kỳ năm 2022-2027 quyết tâm phấn đấu chung tay xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục xã nhà ngày một vững mạnh, xứng đáng hơn nữa với niềm tin, sự kính trọng và kỳ vọng mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong xã, huyện đã trao gửi.

Tác giả: Nguyễn Minh Luận

Nguồn tin: THCS Trà Cang

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ CANG
Địa chỉ: Thôn 5 xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại :